Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zdrowie i jakość życia a aktywność zawodowa
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Epidemiologii / School of Medicine, Department of Epidemiology)
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa / School of Health Sciences, Chair of Nursing, Department of Nursing Propaedeutics)
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Szemik   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2016;67(5):663–671
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poziom jakości życia i stanu zdrowia populacji zależy w dużej mierze od uwarunkowań dotyczących sfery aktywności zawodowej. W niniejszym przeglądzie piśmiennictwa wskazano na istotne i rosnące znaczenie warunków zatrudnienia dla jakości życia oraz stanu zdrowia ludności w większości państw świata, szczególnie tych o gospodarce rynkowej. Wśród czynników podlegających ocenie powinny znajdować się m.in. źródła i wysokość dochodu, stabilność dochodu i zatrudnienia, charakter wykonywanej pracy, a także stopień zadowolenia z wykonywanej pracy oraz autonomia i perspektywy zawodowe. Ponadto udowodniono, że sytuacja utrzymującego się i długotrwałego bezrobocia oraz zatrudnienia prekaryjnego prowadzi do istotnego pogorszenia jakości życia i stanu zdrowia, szczególnie osób młodych. Konkludując, w badaniach jakości życia i stanu zdrowia populacji należy uwzględniać czynniki dotyczące sfery aktywności zawodowej. Med. Pr. 2016;67(5):663–671
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893