Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
Wytyczne stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Radiogramów Pylic Płuc Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) – istotne zmiany w obecnie obowiązującej edycji
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego / Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland (Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii / Department of Environmental Health and Epidemiology)
2
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego / Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland (Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii / Department of Biohazard and Immunoallergology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maja Muszyńska-Graca   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
Data publikacji online: 21-11-2016
 
Med Pr 2016;67(6):833–837
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Międzynarodowa Klasyfikacja Radiogramów Pylic Płuc jest opracowanym przez Międzynarodowe Biuro Pracy (International Labour Office – ILO) w Genewie schematem pozwalającym na rejestrowanie stwierdzonych w obrazie radiologicznym zmian w obrębie klatki piersiowej w sposób uporządkowany, powtarzalny i umożliwiający dokonywanie porównań. Ma ona zastosowanie w diagnozowaniu zmian spowodowanych narażeniem na pyły. Publikowane w postaci broszury Wytyczne Stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Radiogramów Pylic Płuc ILO zawierają szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące posługiwania się schematem klasyfikacji radiogramów oraz standardu wykonania i zapisu badania radiologicznego klatki piersiowej. Dla ułatwienia interpretacji broszurze towarzyszy zestaw radiogramów standardowych obrazujących typowe, objęte klasyfikacją zmiany w obrębie miąższu płuc, a także opłucnej. Niniejsza praca prezentuje najistotniejsze informacje i modyfikacje wprowadzone w wydaniach wytycznych ILO z roku 2000 i 2011. Zmiany te obejmują m.in. ocenę jakości radiogramów, sposób prezentowania zmian zarejestrowanych w radiogramach standardowych (zestaw QUAD, obraz cyfrowy) oraz kodowanie obserwowanych odchyleń w obrazie klatki piersiowej niezwiązanych z narażeniem na pył. Szczególnie istotne uzupełnienia wynikają z rozwoju technik radiologicznego obrazowania płuc. Dotyczą one klasyfikowania radiograficznych obrazów klatki piersiowej zapisanych w technice cyfrowej. Med. Pr. 2016;67(6):833–837
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893