Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Clinic of Occupational Diseases and Toxicology, Department of Occupational Diseases / Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aleksandra Golińska-Zach   

Nofer Institute of Occupational Medicine, Clinic of Occupational Diseases and Toxicology, Department of Occupational Diseases, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
Med Pr 2016;67(5):567–575
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Praca w zawodzie fryzjera związana jest z narażeniem na wiele substancji o działaniu alergizującym i drażniącym. Uczniowie fryzjerscy są narażeni na te same alergeny co fryzjerzy profesjonalni, ponieważ praktyczna nauka zawodu zaczyna się na początku nauki w szkole zawodowej. Celem badania było wykrycie uczulenia na alergeny zawodowe u uczniów fryzjerskich obecnego u nich przed rozpoczęciem praktyk zawodowych. Materiał i metody: U 307 uczniów fryzjerskich przeprowadzono badania kwestionariuszowe i spirometryczne, punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi aeroalergenami i alergenami zawodowymi. Oznaczono też poziom całkowitej immunoglobuliny E (IgE) i swoistych IgE dla alergenów zawodowych w surowicy krwi. Wyniki: Występowanie przynajmniej jednego objawu ze strony skóry i/lub układu oddechowego, i/lub spojówek zgłosiło 29,9% badanych. Wśród 28,2% z nich stwierdzono atopię, a u 43,4% podwyższony poziom całkowitej IgE. W całej grupie badanej atopia występowała u 20% uczniów, a podwyższony poziom całkowitej IgE u 32,8%. U 1 osoby stwierdzono dodatnie wyniki PTS dla parafenylenodiaminy, a u 5 osób obecność swoistych IgE dla fryzjerskich alergenów zawodowych. Wnioski: Badanie wykazało, że uczniowie fryzjerscy mogą być uczuleni na alergeny zawodowe już przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, co jest związane z dużą pozazawodową ekspozycją na alergeny fryzjerskie. Ponadto wielu z nich jeszcze przed ekspozycją zawodową zgłasza dolegliwości ze strony skóry, układu oddechowego i spojówek, co jednak często wynika z wcześniej rozpoznanych chorób przewlekłych. Z tego powodu ważne jest przeprowadzanie wnikliwych badań, w tym testów alergologicznych, wśród kandydatów do szkół fryzjerskich przed rozpoczęciem przez nich nauki. Med. Pr. 2016;67(5):567–575
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893