Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Prawne aspekty ochrony zdrowia pracowników przed azbestem w Polsce w świetle unijnych ram prawnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii Środowiskowej / Department of Environmental Epidemiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Świątkowska   

Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(5):689–697
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawna ochrona zdrowia i życia ludzkiego przed zagrożeniami związanymi z pyłem azbestu realizowana jest na różnych płaszczyznach regulacji prawnych Unii Europejskiej, a zawarta w nich tematyka odnosi się głównie do ochrony zdrowia, ochrony pracowników i obowiązków pracodawców oraz ochrony środowiska. Celem pracy jest przybliżenie wspólnotowych zagadnień prawnych, które są podstawą ochrony pracowników przez azbestem, oraz omówienie obowiązujących polskich unormowań w tym zakresie. Analiza aktualnych rozwiązań prawnych umożliwia całościowe spojrzenie na podejmowane szeroko zakrojone działania, których celem jest redukcja zagrożenia związanego z narażeniem na pył azbestu. Przedstawione akty prawne obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce wskazują na solidne podstawy do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracującym w narażeniu na azbest oraz byłym pracownikom zatrudnionym w zakładach przetwórstwa azbestu. Warto jedynie postulować ujednolicenie wysokich standardów opieki zdrowotnej, zapewniających wszystkim pracownikom zatrudnionym w narażeniu na azbest jednakową, szczególną ochronę prawną. Med. Pr. 2013;64(5):689–697
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893