Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Pracoholizm – wskazania dotyczące diagnozy oraz przegląd działań interwencyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University, Kraków, Poland (Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny / Institute of Psychology, Faculty of Philosophy)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Diana Malinowska   

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków
 
Med Pr 2015;66(1):71–83
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zjawisko pracoholizmu (workaholism) z uwagi na liczne koszty psychologiczne i zdrowotne wymaga podejmowania właściwych działań przez odpowiednich specjalistów, w tym także służby medycyny pracy. W artykule przedstawiono kryteria i wskaźniki rozpoznawania tego zjawiska, a także na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono wybrane interwencje ukierunkowane na zapobieganie pracoholizmowi, ograniczanie czynników ryzyka, wykrywanie i leczenie pracoholizmu. W przeglądzie uwzględniono 17 publikacji naukowych, pochodzących z bazy naukowej Academic Search Complete, które spełniły zasadnicze kryterium, jakim była tematyka interwencji nastawionych bezpośrednio na zmniejszanie pracoholizmu/uzależnienia od pracy, a nie jego skutków ubocznych. Wyniki przeglądu wskazują na potencjalne oddziaływania, których adresatem może być jednostka, rodzina i organizacja oraz które mogą być bezpośrednio zastosowane w praktyce służby medycyny pracy (lekarzy i osób nadzorujących warunki pracy). Ponadto przegląd może być wykorzystany jako materiał informacyjny dla innych grup odbiorców, np. terapeutów, coachów, trenerów i specjalistów ds. zasobów ludzkich (human resources – HR). W artykule podjęto problem istotnej roli służby medycyny pracy zarówno w rozpoznawaniu, jak i powstrzymywaniu rozwoju pracoholizmu. Przedstawiono również wytyczne dotyczące przeprowadzania i analizy skuteczności działań interwencyjnych. Med. Pr. 2015;66(1):71–83
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893