0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Porównanie narażenia na stres i analiza sposobów radzenia sobie z nim wśród kierowców samochodów dostawczych i kierowców komunikacji miejskiej

Aleksandra Żelazko 1  ,  
 
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy / Faculty of Public Health in Bytom, Department of Toxicology and Health Protection)
Med Pr 2016;67(4):455–466
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Prężny rozwój licznych gałęzi gospodarki wpłynął na znaczny wzrost znaczenia transportu drogowego, zarówno towarowego, jak i pasażerskiego. Praca zawodowego kierowcy zaliczana jest do zawodów trudnych i niebezpiecznych ze względu na ryzyko narażenia zdrowia lub życia pracownika. Zawód ten wiąże się również z niekorzystnym i nadmiernym obciążeniem psychicznym, które wpływa zarówno na absencje w pracy, jak i na niepokojącą liczbę wypadków drogowych. Celem badania było porównanie narażenia na stres w 2 grupach kierowców, a także próba kompleksowej oceny nasilenia stresu w tych grupach zawodowych i określenie strategii radzenia sobie z nim. Materiał i metody: Badanie zrealizowano wśród kierowców komunikacji miejskiej i kierowców samochodów dostawczych firmy transportowej. W analizie użyto autorskiej ankiety oraz 2 testów psychologicznych – Skali Odczuwanego Stresu (Perceived Stress Scale – PSS-10) i Inwentarza do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Inventory to Measure Coping Strategies with Stress – Mini-COPE). W badaniu wzięło udział 187 osób. Wyniki: Poziom stresu w obu badanych grupach okazał się wysoki. Badani z obu grup zawodowych stosują analogiczne strategie radzenia sobie ze stresem, w głównej mierze wykorzystując aktywne sposoby jego zwalczania. Wnioski: Praca zawodowego kierowcy należy do zawodów stresujących, dlatego istnieje ciągła potrzeba kontrolowania tego sektora. Konieczne jest wdrażanie programów profilaktycznych mających na celu edukację pracowników w zakresie odpowiednich technik radzenia sobie ze stresem. Med. Pr. 2016;67(4):455–466
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Aleksandra Żelazko   
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Katedra Toksykologii i Uzależnień, ul. Medyków 1, 40-752 Katowice
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893