Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Pole elektromagnetyczne w środowisku – metody szacowania i monitoring
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska / Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland (Wydział Elektroniki / Faculty of Electronics)
2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi / Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Łódź, Łódź, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Bieńkowski   

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Data publikacji online: 23-08-2019
 
Med Pr 2019;70(5):567–585
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W pracy opisano obecny stan prawny związany z pomiarami pól elektromagnetycznych (PEM) w kontekście ochrony środowiska oraz przedstawiono założenia i przykładowe wyniki z krajowego systemu monitoringu PEM, który w opinii autorów można by uczynić bardziej miarodajnym i lepiej przystosowanym do obecnej sytuacji w branży radiokomunikacji. Materiał i metody: Zaprezentowano uproszczoną metodę szacowania natężenia (PEM) od dowolnego źródła ze szczególnym naciskiem na stacje bazowe telefonii komórkowej, wykorzystując do tego ich podstawowe parametry. Opisano system monitoringu pola elektromagnetycznego funkcjonujący w Polsce i przedstawiono alternatywne metody jego prowadzenia, jakie są stosowane w innych krajach. Pokazano także własną koncepcję monitoringu mobilnego, której założenia doskonale wpasowują się w obecne realia i są możliwe do zrealizowania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej będącej w posiadaniu laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Wyniki: Przedstawiono budowę systemu pomiarowego i dokonano jego weryfikacji pomiarowej w warunkach laboratoryjnych. Oszacowano błędy pomiarowe wynikające z zastosowania obudowy odpornej na warunki atmosferyczne i umocowania przyrządu na dachu pojazdu, potwierdzając, że ich wpływ na budżet niepewności pomiaru monitoringowego jest pomijalny. Zaprezentowano oprogramowanie pomocnicze do realizacji monitoringu mobilnego, za pomocą którego dokonano weryfikacji przez przeprowadzenie pomiarów monitoringowych we Wrocławiu. Wnioski: Wyniki uzyskane w trakcie prowadzenia pomiarów monitoringowych w terenie potwierdziły, że zaproponowany sposób daje wiarygodne i miarodajne wyniki, które nie są obarczone znaczącymi błędami ani przekłamaniami wynikającymi z zaproponowanej metodyki pomiaru czy budowy samego układu pomiarowego. Opracowany system nie wymaga znacznych nakładów finansowych i stanowi doskonałe uzupełnienie pomiarów stacjonarnych wykonywanych obecnie w ramach Systemu Monitoringu Środowiska. Med. Pr. 2019;70(5):567–585
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893