Kup czasopismo
PL EN
LIST DO REDAKCJI
Odpowiedź autorów (26 września 2018) na list do Redakcji dotyczący artykułu Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilaktyczną nad pracownikami – zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego / Department of Occupational Diseases and Environmental Health)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii Środowiskowej / Department of Environmental Epidemiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marta Wiszniewska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
Data publikacji online: 15-11-2018
 
Med Pr 2018;69(6):701–703
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893