Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wiedzy myśliwych i leśników w zakresie możliwości zapobiegania infekcjom Borrelia burgdorferi
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej / Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Biała Podlaska, Poland (Katedra Nauk o Zdrowiu / Institute of Health Sciences)
2
Państwowy Uniwersytet Medyczny imienia I.Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu / I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine (Katedra Chorób Zakaźnych, Epidemiologii, Dermatologii i Wenerologii / Department of Infectious Diseases and Epidemiology, Dermatology and Venereology)
3
Państwowy Instytut Weterynaryjny − Państwowy Instytut Badawczy / National Veterinary Research Institute in Puławy, Puławy, Poland (Zakład Mikrobiologii / Department of Microbiology)
4
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej / Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Biała Podlaska, Poland (Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii / Department of Physiotherapy)
5
Państwowy Uniwersytet Medyczny imienia I.Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu / I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine (Katedra Biochemii Medycznej / Department of Medical Biochemistry)
6
Państwowy Uniwersytet Medyczny imienia I.Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu / I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine (Katedra Diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej / Department of Clinical and Laboratory Diagnostics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Tokarska-Rodak   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Nauk o Zdrowiu, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska
Data publikacji online: 18-12-2019
 
Med Pr 2020;71(1):59–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Badania miały na celu ocenę świadomości myśliwych i leśników w zakresie działań podejmowanych w celu zapobiegania zakażeniom Borrelia burgdorferi. Materiał i metody: Grupa badana liczyła 236 myśliwych z Polski i 339 leśników z Ukrainy. Badanie zostało oparte na oryginalnym kwestionariuszu zawierającym pytania dotyczące stosowanych metod usuwania wkłutych kleszczy, rodzaju środków zapobiegawczych podejmowanych w celu uniknięcia pokłucia przez kleszcze i oceny wiedzy dotyczącej zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze, a także potrzeby edukacji tym zakresie. Wyniki: Usunięcie kleszcza za pomocą pęsety częściej praktykowali myśliwi z Polski (16,5%), a smarowanie wkłutego kleszcza substancją oleistą, aby samoczynnie odpadł, stosowali leśnicy z Ukrainy (18,8%). Występowanie rumienia wędrującego (erythema migrans) po pokłuciu przez kleszcza częściej zgłaszali leśnicy z Ukrainy (47,2%). Spośród osób deklarujących brak wiedzy na temat profilaktyki chorób odkleszczowych ponad 78% myśliwych i 61% leśników chciało zdobyć taką wiedzę. Ponad 11% myśliwych i 21% leśników nie widziało jednak potrzeby edukacji w tym zakresie. Myśliwi częściej niż leśnicy deklarowali stosowanie repelentów i sprawdzanie ciała po powrocie z terenów zielonych. Wnioski: Prowadzenie działań edukacyjnych jest niezbędne wśród osób podejmujących działalność hobbystyczną i zawodową na obszarach leśnych Polski oraz Ukrainy. Uzasadnione wydaje się przeprowadzenie badań dotyczących preferencji w wyborze repelentów wśród grup zagrożonych pokłuciem przez kleszcze. Med. Pr. 2020;71(1):59–68
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893