Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zjawiska stresu i wypalenia zawodowego w opiece paliatywnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Life Sciences, Poznań, Polska (Katedra Higieny Żywienia Człowieka / Department of Human Hygiene Nutrition)
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Zakład Psychologii Klinicznej / Department of Clinical Psychology)
 
3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej / Department of Preventive Medicine)
 
 
Data publikacji online: 26-11-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Bilski   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2020;71(1):69-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano zjawisko wypalenia zawodowego, zwracając uwagę na perspektywy chorego, jego rodziny i pomagającego. Wskazano również praktyczne zasady efektywnej opieki nad umierającymi i ich rodzinami, prowadzonej tak, aby zespół terapeutyczny był wolny od zjawiska wypalenia zawodowego. Med. Pr. 2020;71(1):69–78
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top