PRACA ORYGINALNA
Neurotyczność, wymagania pracy i konflikt praca-rodzina a skutki stresu zawodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland (Instytut Psychologii / Institute of Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bogusława Halina Lachowska   

Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
Med Pr 2014;65(3):387–398
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem było określenie znaczenia neurotyczności, wymagań pracy i konfliktu praca-rodzina w wyjaśnianiu różnych konsekwencji stresu zawodowego u pracujących rodziców. Materiał i metody: Badaniami objęto 159 kobiet i 154 mężczyzn z rodzin, w których oboje małżonków pracuje zawodowo i wychowuje co najmniej 1 dziecko w wieku do 12 lat. Analizowano następujące konsekwencje stresu zawodowego: stan zdrowia psychicznego oceniany subiektywnie przez pracowników (symptomy somatyczne, niepokój i bezsenność, zaburzenia funkcjonowania, symptomy depresji, ogólny dystres), a także dystres doświadczany w pracy, zamiar odejścia z organizacji oraz satysfakcję z pracy. Wyniki: Znaczenie neurotyczności, wymagań pracy oraz konfliktu praca-rodzina w wyjaśnianiu poszczególnych skutków stresu zawodowego jest zróżnicowane. Spośród analizowanych predyktorów neurotyczność jest w istotnym związku z największą liczbą skutków stresu zawodowego. Po uwzględnieniu konfliktu praca-rodzina znaczenie wymagań pracy dla zrozumienia wielu skutków stresu staje się słabsze lub nieistotne statystycznie. Wnioski: Budowanie złożonych modeli teoretycznych, uwzględniających szerokie spektrum czynników - związanych z obszarem pracy, konfliktem między pełnionymi rolami: rodzinną lub zawodową oraz związanych z jednostką - pozwala na lepsze zrozumienie konsekwencji stresu zawodowego. Med. Pr. 2014;65(3):387–398
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893