Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Narzędzie do pomiaru przekształcania pracy: Właściwości psychometryczne polskiej wersji Job Crafting Scale
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny / SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland (Wydział Psychologii / Faculty of Psychology)
2
Uniwersytet Kolorado / University of Colorado, Colorado Springs, USA (Centrum Badań nad Traumą, Zdrowiem i Zagrożeniami / Trauma, Health, and Hazards Center)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Rogala   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Data publikacji online: 05-07-2019
 
Med Pr 2019;70(4):445–457
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Zmienna przekształcanie pracy (job crafting) od kilkunastu lat jest obiektem rosnącego zainteresowania badaczy i praktyków. Dotyczy ona zachowań polegających na dopasowywaniu właściwości pracy przez pracownika tak, by praca odpowiadała jego zdolnościom i potrzebom. Celem artykułu jest analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji skali Job Crafting Scale (JCS), która służy do pomiaru tej zmiennej. Materiał i metody: Skala JCS w wersji oryginalnej składa się z 21 pozycji testowych tworzących 4 podskale: Zwiększanie zasobów strukturalnych, Zwiększanie zasobów społecznych, Zwiększanie wymagań stanowiących wyzwanie oraz Zmniejszanie wymagań stanowiących utrudnianie. Konfirmacyjną analizę czynnikową oraz analizy: spójności wewnętrznej, trafności teoretycznej i stabilności wyników metodą test–retest, przeprowadzono w grupie 249 osób wykonujących pracą biurową i stosujących w codziennych obowiązkach zawodowych technologie informacyjno-komunikacyjne. Wielogrupową konfirmacyjną analizę czynnikową i test równoważności pomiaru przeprowadzono z wykorzystaniem wyników dla próby 228 osób, które także wykonywały pracę biurową, korzystając z narzędzi informatycznych, ale spełniały dodatkowe kryterium pracy w zespole przez większość tygodnia pracy. Wyniki: Polska wersja JCS odznacza się satysfakcjonującą spójnością wewnętrzną, trafnością teoretyczną i stabilnością wyników w czasie. Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła 4-czynnikową strukturę skali. Z polskiej wersji JCS zostały wykluczone 4 pozycje testowe o niskich ładunkach czynnikowych. Wyniki testu równoważności pomiaru wskazują, że ładunki czynnikowe dla obu grup są równoważne. Wnioski: Polska wersja JCS składa się z 17 pozycji testowych i – podobnie jak skala oryginalna – z 4 podskal. Wskazane jest przeprowadzenie kolejnych badań w celu potwierdzenia struktury wewnętrznej narzędzia i równoważności pomiaru w różnych grupach zawodowych. Med. Pr. 2019;70(4):445–457
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893