Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kwestionariusz do diagnozy molestowania ze względu na płeć (w miejscu pracy)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy / Department of Health and Work Psychology)
 
 
Data publikacji online: 20-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Drabek   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2020;71(6):699-713
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W badaniach naukowych prowadzonych w Polsce zjawisku molestowania ze względu na płeć w miejscu pracy poświęca się stosunkowo mało miejsca. Celem prezentowanej pracy jest dostarczenie rzetelnego narzędzia do mierzenia skali narażenia pracowników na molestowanie ze względu na płeć. Materiał i metody: Analizy właściwości psychometrycznych Kwestionariusza do diagnozy narażenia kobiet i mężczyzn na zjawisko molestowania ze względu na płeć przeprowadzono na podstawie badań kwestionariuszowych na pracownikach różnych grup zawodowych (N = 333). Wyniki: Na podstawie eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej wyodrębniono 5 skal kwestionariusza (5 typów zachowań o charakterze molestowania ze względu na płeć): Zachowania o charakterze przymusu seksualnego, Zachowania wyrażające niepożądane zainteresowanie seksualne, Molestowanie ze względu na przynależność do danej płci, Molestowanie za odejście od „typowej” roli płciowej i Obraźliwe uwagi dotyczące pracownika lub jego życia prywatnego. Współczynniki zgodności wewnętrznej α Cronbacha wynoszą: dla całej skali – 0,93, a dla podskal – 0,85–0,90. Wnioski: Rezultaty przeprowadzonych analiz wskazują, że Kwestionariusz do diagnozy narażenia kobiet i mężczyzn na zjawisko molestowania ze względu na płeć w miejscu pracy cechuje się zadowalającymi charakterystykami psychometrycznymi. Med. Pr. 2020;71(6):699–713
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top