PRACA ORYGINALNA
Powrót do pracy górników poszkodowanych w wypadkach w kopalni węgla
 
Więcej
Ukryj
1
Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, India (Department of Mining Engineering)
2
National Institute of Technology Karnataka, Mangalore, India (Department of Mining Engineering)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bijay Mihir Kunar   

National Institute of Technology Karnataka, Department of Mining Engineering, Surathkal, Mangalore 575025, India
Data publikacji online: 05-12-2016
 
Med Pr 2016;67(6):729–742
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Podczas pracy w kopalni często dochodzi do urazów, które powodują poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Wcześniej przeprowadzone badania wykazały, że powstanie urazów u górników wynika z wielu czynników – demograficznych i behawioralnych, a także związanych ze zdrowiem zatrudnionych oraz środowiskiem pracy i jej warunkami. Brakuje jednak informacji na temat wpływu niektórych z tych czynników na opóźniony czas powrotu do pracy poszkodowanego w wypadku. Mogą się do tego przyczyniać cechy osobowe pracownika i jego rodziny, jego status społeczny i ekonomiczny, a także warunki pracy. Celem badania była ocena wpływu niektórych z ww. czynników na powrót do pracy poszkodowanego w wypadku w kopalni. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 109 pracowników podziemnej kopalni węgla, którzy ulegli wypadkowi w latach 2000– –2009. W wyniku przeprowadzonego badania kwestionariuszowego uzyskano m.in. następujące dane: datę urodzenia, wzrost i masę ciała, staż w zawodzie, spożycie alkoholu, czas trwania snu, choroby, stres w pracy, satysfakcję z pracy i typ urazu. Do analizy wyników użyto estymatorów Kaplana-Meiera i modelu proporcjonalnego hazardu Coxa. Wyniki: Obliczenia wykonane z wykorzystaniem metody Kaplana-Meiera wykazały, że duży wpływ na szybki powrót do pracy po urazie ma mniejsza liczba członków rodziny, dłuższy czas snu, brak stresu w pracy, niewystępowanie chorób, brak uzależnienia od alkoholu i wyższy dochód miesięczny. Natomiast analiza regresji Coxa wykazała, że istotnymi czynnikami ryzyka, które wpływają na czas powrotu górników do pracy, były występowanie choroby, satysfakcja z pracy i typ urazu. Wnioski: Kierownictwo kopalni powinno zwracać uwagę na istotne czynniki ryzyka urazów w celu opracowania efektywnych środków prewencyjnych. Med. Pr. 2016;67(6):729–742
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893