0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA KAZUISTYCZNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Gruźlica płuc pochodzenia zawodowego u pracownika domu pogrzebowego – opis przypadku

Anna Witkowska 1  ,  
 
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Toxicology, Ward of Occupational Diseases)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Toksykologii / Department of Occupational Diseases and Toxicology, Ward of Toxicology)
Med Pr 2014;65(3):429–435
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W Polsce współczynnik zapadalności na gruźlicę jest wyższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej, Norwegii czy Islandii, natomiast gruźlica pochodzenia zawodowego jest w naszym kraju rzadko rozpoznawana. W pracy zaprezentowano pierwszy w Polsce przypadek rozpoznanej gruźlicy płuc pochodzenia zawodowego u pracownika domu pogrzebowego. Rozpoznanie etiologii zawodowej omawianej choroby stwarzało wiele problemów diagnostycznych i stało się możliwe po wnikliwej analizie historii choroby pacjenta i dostępnego piśmiennictwa. Pozwoliło to na wykazanie związku między zakażeniem a wykonywaną pracą. Uznano, że przenoszenie ciała i zajmowanie się zwłokami podczas przeprowadzania ich toalety pośmiertnej może powodować wydalenie zalegającego w płucach powietrza resztkowego i generować potencjalnie zakaźne aerozole. Mimo częstego występowania gruźlicy w populacji ogólnej nadal sporadycznie rozpoznawane są przypadki zawodowe tej choroby, szczególnie wśród pracowników domów pogrzebowych. Med. Pr. 2014;65(3):429–435
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Anna Witkowska   
Oddział Chorób Zawodowych, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893