0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

System sterowania komputerem za pomocą gestów przeznaczony dla osób niepełnosprawnych

 
1
Warsaw University of Technology / Politechnika Warszawska, Warszawa, Poland (Faculty of Electrical Engineering, Institute of Theory of Electrical Engineering, Measurement and Information Systems / Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych)
Med Pr 2017;68(1):11–21
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Możliwość korzystania z komputera przez osoby niepełnosprawne jest jednym z trudniejszych problemów interakcji człowiek–komputer, natomiast aktywność zawodowa (zatrudnienie) należy do najważniejszych czynników wpływających na jakość życia, szczególnie osób niepełnosprawnych. Celem pracy było zaproponowanie nowego systemu sterowania komputerem pozwalającego na powrót do pracy osobom, które straciły możliwość standardowej obsługi komputera. Materiał i metody: Podstawowym założeniem nowego systemu było zastąpienie standardowej myszy komputerowej urządzeniem, które nie wymaga wykonywania precyzyjnych ruchów ręką i palcami. W pracy skorzystano z kontrolera Microsoft Kinect jako urządzenia rozpoznającego ruchy rąk. Przeprowadzono badania wstępne w celu określenia optymalnych warunków pracy nowego urządzenia i opracowano nowy system składający się z kontrolera Kinect i oprogramowania do niego. Wyniki: System został przetestowany z wykorzystaniem standardowej oceny subiektywnej i obiektywnej zgodnie z normą ISO 9241-411:2012. Ogólna ocena nowego systemu wskazuje na akceptację proponowanego rozwiązania przez badanych. Obiektywne testy pokazują, że nowy system – choć jest nieco wolniejszy od standardowego – może skutecznie zastąpić mysz komputerową. Wnioski: Nowy system interakcji człowiek–komputer spełnił swoje zadanie dla konkretnej osoby niepełnosprawnej, czyli umożliwił sterowanie komputerem, a tym samym powrót do pracy. Dodatkowo badanie potwierdziło możliwość skutecznego niestandardowego wykorzystania urządzenia Kinect. Med. Pr. 2017;68(1):11–21
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Dariusz J. Sawicki   
Warsaw University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Institute of Theory of Electrical Engineering, Measurement and Information Systems, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Poland
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893