Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki ryzyka chorób układu krążenia (CVD) a stres życiowy i zawodowy u policjantów
 
Więcej
Ukryj
1
NZOZ Praktyka Rodzinna Mój Lekarz / Non-Public Health Care Institution Family Practice - My Doctor, Brodnica, Poland
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Psychologii Pracy / Department of Work Psychology)
3
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Metodologii Badań Psychologicznych i Statystyki / Department of Psychological Research Methodology and Statistics)
4
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii / Department of Work Physiology and Ergonomics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Izabela Czaja-Mitura   

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(3):335–348
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: W wielu badaniach wykazano związek między stresem związanym z pracą a czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Tylko nieliczne z nich dotyczyły policjantów. Cel pracy: Celem pracy była ocena związku między stresem ogólnym i zawodowym a funkcjonowaniem układu krążenia u policjantów. Grupa badana: Badania przeprowadzono u 126 policjantów w wieku 37,8±7,3 lat, o średnim stażu pracy: 14,4±7 lat. Metody: Badanie obejmowało: ocenę stanu zdrowia na podstawie badania lekarskiego i wywiadu dotyczącego stwierdzonych chorób, czynników ryzyka i dolegliwości ze strony układu krążenia, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, używek oraz wywiadu rodzinnego, badania stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji HDL (high density lipoprotein - lipoproteina wysokiej gęstości) i LDL (low density lipoprotein - lipoproteina niskiej gęstości), trójglicerydów i glikemii na czczo. Poziom stresu oceniano z zastosowaniem „Kwestionariusza do subiektywnej oceny pracy” i Skali Spostrzeganego Stresu. Wyniki: Nadciśnienie tętnicze w badaniu lekarskim stwierdzono u 36% osób. Dolegliwości w klatce piersiowej zgłaszało 60% osób. Średni wskaźnik masy ciała (body mass index - BMI), stężenie cholesterolu i frakcji LDL było podwyższone (odpowiednio: 22,7±4,1; 222,6±41,7 mg/dl i 142,7±39,7 mg/dl). Średnie stężenie triglicerydów, frakcji HDL i glukozy na czczo w całej grupie było w normie. Poziom stresu ogólnego i zawodowego był wyższy niż w innych grupach zawodowych (wynosił odpowiednio: 34,9±4,8 i 128,0±33,3). W grupie o najwyższym poziomie stresu istotnie więcej było osób z dolegliwościami ze strony układu krążenia (81%), spożywających mocny alkohol co najmniej raz w tygodniu (27%), pracujących w systemie 3-zmianowym (40,5%) i w godzinach nadliczbowych (44%). Wnioski: Wyniki badania wskazują, że policjanci są grupą o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym związanym ze stresem zawodowym. Med. Pr. 2013;64(3):335–348
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893