Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych w populacji kobiet w wieku powyżej 50 lat – analiza wskaźników FRAX® BMI i FRAX® BMD
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Leczenia Osteoporozy NZOZ Euromedica-Spec w Grudziądzu / N.Z.O.Z. Osteoporotic Outpatient Clinic Euromedica-Spec, Grudziądz, Poland
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii Środowiskowej / Department of Environmental Epidemiology)
 
 
Autor do korespondencji
Cezary Strugała   

Poradnia Leczenia Osteoporozy NZOZ Euromedica-Spec, ul. Chełmińska 74, 86-300 Grudziądz
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2013;64(3):327-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem analizy jest wskazanie czynników ryzyka złamań osteoporotycznych u kobiet powyżej 50. roku życia, ocena wskaźników FRAX® BMD i FRAX® BMI u pacjentek z przebytymi złamaniami osteoporotycznymi i bez nich oraz ustalenie progów terapeutycznych leczenia osteoporozy. Materiał i metody: Badaniem objęto 1014 kobiet w wieku 50-89 lat zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Analizę przeprowadzono w oparciu o definicję osteoporozy WHO, wykonując badanie densytometryczne kręgosłupa L1-L4 i szyjki kości udowej kończyny strony niedominującej oraz dodatkowo badanie ultrasonograficzne kości piętowej strony niedominującej. Do obliczeń 10-letniego prawdopodobieństwa złamania szyjki kości udowej (AR-10 FN Fx) oraz złamań głównych osteoporotycznych (AR-10 MOF Fx) zastosowano polską wersję 3.3 narzędzia FRAX®. Do analizy ryzyka złamań zastosowano model regresji logistycznej. Wyniki: Ryzyko głównych złamań osteoporotycznych w perspektywie 10 lat jest silnie związane z takimi czynnikami, jak wiek, BMD szyjki kości udowej, przebyte złamanie osteoporotyczne, BMD kości piętowej, BMD kręgosłupa L1-L4. Stwierdzono 2- lub nawet 3-krotnie wyższe ryzyko 10-letnie głównych złamań osteoporotycznych i złamań szyjki kości udowej w porównaniu z ryzykiem u kobiet bez złamań. Analiza średnich wartości 10-letniego ryzyka głównych złamań osteoporotycznych FRAX® BMD i BMI pozwala na zastosowanie narzędzia FRAX® BMI w praktyce lekarza rodzinnego i medycyny pracy. Wnioski: Wysoka użyteczność narzędzia FRAX® BMI w określaniu indywidualnego ryzyka głównych złamań osteoporotycznych daje nowe możliwości preselekcji osób zagrożonych tymi złamaniami. Średnie wartości FRAX® BMD i BMI dla głównych złamań osteoporotycznych u pacjentek (odpowiednio: 10% i 12%) mogą stanowić próg terapeutyczny (interwencji farmakologicznej) dla kobiet z woj. kujawsko-pomorskiego. Med. Pr. 2013;64(3):327–333
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top