Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Bezsenność u pracowników zmianowych huty cynku
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Silesian Medical University, Katowice, Poland (Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach / Cathedral and Clinical Department of Psychiatry in Tarnowskie Góry)
 
 
Data publikacji online: 02-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Filipczyk   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 49, 42-612 Tarnowskie Góry
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2019;70(5):611-6
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badania była ocena za pomocą Ateńskiej skali bezsenności (ASB) częstości występowania bezsenności u pracowników huty cynku w Miasteczku Śląskim. Materiał i metody: Osoby z grupy badanej (pracownicy huty) i kontrolnej poproszono o wypełnienie kwestionariusza złożonego z ASB oraz odpowiedź na pytania dotyczące miejsca i charakteru pracy, wypadków w pracy w ciągu ostatniego roku, przyjmowanych leków, chorób i dolegliwości, snu, drzemek i senności w ciągu dnia. Wyniki: Wynik pozwalający rozpoznać bezsenność w grupie badanej uzyskało istotnie więcej osób niż w grupie kontrolnej (29,5% vs 8,4%). Porównując podgrupę badaną, która nie pracowała zmianowo, z grupą kontrolną, nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy, chociaż więcej respondentów z niezmianowej podgrupy badanej uzyskało wynik ≥ 8 pkt. Wnioski: U pracowników huty cynku częstość występowania bezsenności ocenianej za pomocą ASB jest istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej. Na podstawie ASB największy odsetek osób z bezsennością wystąpił w podgrupie zmianowych pracowników grupy badanej. Med. Pr. 2019;70(5):611–616
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top