PRACA ORYGINALNA
Czy podwójne rękawiczki chronią przed kontaminacją podczas kaniulacji naczyń krwionośnych? Badanie prospektywne randomizowane
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kardiologii / Institute of Cardiology, Warszawa, Poland (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii / Department of Cardiosurgery and Transplantology)
2
Instytut Kardiologii / Institute of Cardiology, Warszawa, Poland (Zakład Anestezjologii / Department of Anesthesiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Szarpak   

ul. Modlińska 201A/11, 03-122 Warszawa
 
Med Pr 2014;65(2):271–278
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Nienaruszone rękawiczki medyczne zabezpieczają personel medyczny przed kontaktem z płynami fizjologicznymi pacjenta. Chronią w ten sposób osobę udzielającą pomocy przed kontaminacją skóry dłoni potencjalnie skażonym materiałem biologicznym. Celem pracy jest ocena występowania przekłuć, perforacji i uszkodzeń rękawiczek medycznych podczas kaniulacji naczyń obwodowych. Materiał i metody: W badaniu przeanalizowano 303 pary rękawiczek użytych podczas kaniulacji naczyń obwodowych w warunkach symulowanej resuscytacji. Badanie miało charakter prospektywny randomizowany. Rękawice testowano metodą testu wycieku wody. Wyniki: Testem wodnym wykryto dodatkowo 44 przypadki uszkodzenia rękawiczek stosowanych podczas kaniulacji naczyń obwodowych. Zauważono istotne różnice między częstością uszkodzeń zewnętrznej pary rękawic i pojedynczej pary rękawic a częstością uszkodzeń wewnętrznej pary rękawic. Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało, że stosowanie podwójnych rękawiczek zapewnia większy poziom bezpieczeństwa ratownikowi medycznemu niż stosowanie jednej pary rękawiczek, jednak obniża jego zręczność manualną. Ponadto duża liczba uszkodzeń rękawiczek podczas zabiegu nie jest zauważana przez personel medyczny. Med. Pr. 2014;65(2):271–278
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893