0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Czy podwójne rękawiczki chronią przed kontaminacją podczas kaniulacji naczyń krwionośnych? Badanie prospektywne randomizowane

Łukasz Szarpak 1  ,  
 
1
Instytut Kardiologii / Institute of Cardiology, Warszawa, Poland (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii / Department of Cardiosurgery and Transplantology)
2
Instytut Kardiologii / Institute of Cardiology, Warszawa, Poland (Zakład Anestezjologii / Department of Anesthesiology)
Med Pr 2014;65(2):271–278
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Nienaruszone rękawiczki medyczne zabezpieczają personel medyczny przed kontaktem z płynami fizjologicznymi pacjenta. Chronią w ten sposób osobę udzielającą pomocy przed kontaminacją skóry dłoni potencjalnie skażonym materiałem biologicznym. Celem pracy jest ocena występowania przekłuć, perforacji i uszkodzeń rękawiczek medycznych podczas kaniulacji naczyń obwodowych. Materiał i metody: W badaniu przeanalizowano 303 pary rękawiczek użytych podczas kaniulacji naczyń obwodowych w warunkach symulowanej resuscytacji. Badanie miało charakter prospektywny randomizowany. Rękawice testowano metodą testu wycieku wody. Wyniki: Testem wodnym wykryto dodatkowo 44 przypadki uszkodzenia rękawiczek stosowanych podczas kaniulacji naczyń obwodowych. Zauważono istotne różnice między częstością uszkodzeń zewnętrznej pary rękawic i pojedynczej pary rękawic a częstością uszkodzeń wewnętrznej pary rękawic. Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało, że stosowanie podwójnych rękawiczek zapewnia większy poziom bezpieczeństwa ratownikowi medycznemu niż stosowanie jednej pary rękawiczek, jednak obniża jego zręczność manualną. Ponadto duża liczba uszkodzeń rękawiczek podczas zabiegu nie jest zauważana przez personel medyczny. Med. Pr. 2014;65(2):271–278
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Łukasz Szarpak   
ul. Modlińska 201A/11, 03-122 Warszawa
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893