Kup czasopismo
PL EN
"MEDYCYNA PRACY" numer poświęcony tematyce COVID-19

Polsko- i angielskojęzyczne artykuły poświęcone tematyce COVID-19 przejdą przyspieszony proces recenzencki i zostaną objęte 20% zniżką dotyczącą opłaty redakcyjnej. Zaakceptowane prace zostaną opublikowane jako online first i zindeksowane w bazie PubMed oraz opublikowane w numerze czasopisma pod koniec 2021 r.

Zachęcamy do składania prac oryginalnych, przeglądowych, kazuistycznych oraz krótkich doniesień opisujących badania w dziedzinie zdrowia zawodowego i środowiskowego w aspekcie pandemii COVID-19. Opublikowane zostaną artykuły w dyscyplinach: zdrowie publiczne, epidemiologia, fizjologia, psychologia oraz nauki kliniczne. Za szczególnie znaczące zostaną uznane badania obserwacyjne dotyczące zagadnień wpływu pandemii na zdrowie pracowników takie jak: transmisja wirusa, zakażenia COVID-19 wśród różnych grup zawodowych, szczepienia pracowników oraz skuteczność środków i metod zapobiegawczych.

Warunki zniżki
– złożenie artykułu dotyczącego COVID-19 w okresie 10 maja – 15 lipca 2021,
– notatka „COVID-19 –20%” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie”: https://www.editorialsystem.com/medpr),
– artykuł przygotowany zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Promocje nie łączą się.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893