Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zawodowa ekspozycja na czynniki biologiczne stosowane w sposób celowy w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia / Department of Environmental Health Hazards)
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kozajda   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(1):39-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W pracy zaprezentowano zamierzone użycie czynników biologicznych w celach przemysłowych, diagnostycznych i naukowo- badawczych w przedsiębiorstwach w Polsce. Materiał i metody: Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych (KRCB) jest internetową bazą danych gromadzącą informacje o celowym użyciu czynników biologicznych w zakładach pracy w Polsce. Wyniki: Do grudnia 2013 r. do KRCB zgłoszono 533 przedsiębiorstwa używające czynników biologicznych w celach diagnostycznych (73%), naukowo-badawczych (20%) i przemysłowych (7%). Najczęściej zgłaszano laboratoria diagnostyczne przyszpitalne (37%) i inne niż przyszpitalne (35%), szkoły wyższe i jednostki naukowe (11%). Ogółem zgłoszono 4015 narażonych pracowników (91,7% kobiet, 8,3% mężczyzn). Czynniki z 2. grupy zagrożenia stosowało 518 zakładów, a z 3. grupy – 107 zakładów. Najczęściej stosowano bakterie Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów niepatogennych, 455 zakładów i 3314 narażonych pracowników), Staphylococcus aureus (odpowiednio: 445 i 3270) i Pseudomonas aeruginosa (406 i 2969). W 66 przedsiębiorstwach używano czynników biologicznych uznanych przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami za rakotwórcze (wirusy: Epsteina-Barr – 7 zakładów i 181 narażonych osób, zapalenia wątroby typu B – odpowiednio: 16 i 257, zapalenia wątroby typu C – 15 i 243, ludzkiego nabytego niedoboru odporności – 8 i 107; ludzki wirus papilloma – 2 i 4; pasożyty: Clonorchis viverrini – 1 i 2, Clonorchos sinensis – 1 i 2, Schistosoma haematobium – 1 i 2, bakterie: Helicobacter pylori – 15 i 230). Wnioski: Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych umożliwia diagnozę sytuacji i śledzenie dynamiki w czasie zawodowej ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne celowo stosowane w zakładach pracy w Polsce. Med. Pr. 2015;66(1):39–47
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top