Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wybrane cechy skóry dłoni diagnostów laboratoryjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie / University of Physical Education, Kraków, Poland (Instytut Nauk Podstawowych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej / Institute of Basic Sciences, Faculty of Rehabilitation)
 
2
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie / University of Physical Education, Kraków, Poland (Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii i Biochemii / Science Club at the Department of Chemistry and Biochemistry)
 
 
Data publikacji online: 08-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Piotrowska   

Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Instytut Nauk Podstawowych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2020;71(6):725-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Długotrwała ekspozycja skóry na mokre środowisko pracy i środki dezynfekcyjne powoduje uszkodzenie bariery naskórkowej, co zaburza jej funkcje ochronne oraz sprzyja rozwojowi dermatoz. Czynniki te występują w pracy diagnosty laboratoryjnego. Celem niniejszej pracy była analiza wybranych cech skóry i zmian skórnych rąk u diagnostów laboratoryjnych. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 50 diagnostów zatrudnionych w jednym z krakowskich laboratoriów. Z badanymi przeprowadzono wywiad oraz oceniono pH ich skóry i jej nawilżenie. Pomiary wykonano na stronie grzbietowej ręki dominującej za pomocą urządzeń SKIN-ph-Meter® PH 905 i Corneometer® CM 825. Wyniki: Uzyskane wartości nawilżenia skóry odpowiadały skórze suchej lub bardzo suchej, a odczyny pH skóry mieściły się w granicach normy. Nie udało się wskazać korelacji między pH skóry a ocenianymi cechami (stażem pracy, liczbą godzin spędzanych w rękawiczkach ochronnych w ciągu doby, liczbą epizodów mycia rąk w ciągu dnia). Wydaje się, że stan nawilżenia skóry dodatnio koreluje z czasem noszenia rękawiczek. Stosowanie preparatów nawilżających dłonie po każdym umyciu wiązało się z nawilżeniem skóry. Wnioski: W dobie pandemii COVID-19 ta grupa zawodowa została poddana ogromnym wyzwaniom, a stresory psychiczne i fizyczne (w tym mokre środowisko pracy) będą źródłem przyszłych chorób zawodowych w badanej grupie. Med. Pr. 2020;71(6):725–734
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top