Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wpływ infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego na zdrowie i samopoczucie człowieka. Część I: przegląd badań eksperymentalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
 
2
Politechnika Wrocławska / Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland (Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy, Katedra Górnictwa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii / Laboratory of Occupational Safety, Department of Mining, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology)
 
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Kolegium Nofera / Nofer Collegium)
 
 
Data publikacji online: 24-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2023;74(4):317-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca podsumowuje dostępną wiedzę na temat wpływu infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego (HNcz) na zdrowie i samopoczucie ludzi. Podstawą narracyjnego przeglądu piśmiennictwa były wybrane, głównie recenzowane prace badawcze, artykuły poglądowe oraz metaanalizy opublikowane w latach 1973–2022. Uwagę skoncentrowano na wynikach badań eksperymentalnych dotyczących percepcji infradźwięków oraz przypisywanej im i hałasowi niskoczęstotliwościowemu dokuczliwości, a także ich wpływowi na układ sercowo-naczyniowy i zaburzenia snu. Szczególną uwagę poświęcono także ostatnim wynikom badań i specyficznym źródłom infradźwięków i HNcz, tj. turbinom wiatrowym. Med Pr Work Health Saf. 2023;74(4):317–32.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top