Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Dlaczego pracownicy słuchają swoich przełożonych? Identyfikacja powodów podporządkowania się woli przełożonego w grupie polskich pracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Department of Health and Work Psychology / Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy)
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Wójcik   

Nofer Institute of Occupational Medicine, Department of Health and Work Psychology, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(5):605-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Kierownicy mogą wpływać nie tylko na zachowania pracowników związane z wykonywaną pracą, ale także na pozazawodowe aspekty ich funkcjonowania, np. na podejście do kwestii równoważenia życia zawodowego i prywatnego czy zachowań zdrowotnych. W poniższym badaniu autorki skoncentrowały się na relacji przełożony–podwładny, odwołując się do koncepcji podstaw władzy Ravena. Celem było zbadanie, jakim podstawom władzy podporządkowują się polscy pracownicy i ustalenie specyficznych stylów podporządkowywania się woli przełożonego. Wiedza, dlaczego pracownik słucha swojego przełożonego może być cenna w kontekście wspierania zdrowego klimatu organizacyjnego i atmosfery współpracy czy przekazywania pracownikom wartości – np. odnoszących się do dbałości o własne zdrowie. Autorki przeanalizowały wyniki w kontekście wywierania przez przełożonych wpływu na zdrowotne zachowania pracowników. Materiał i metody: Badaniem objęto 100 polskich pracowników (średnia wieku: 28 lat), którzy wypełnili polską wersję Inwentarza Wpływu Społecznego (Interpersonal Power Inventory) Ravena i wsp. w wersji dla pracowników. Kwestionariusz zawiera 11 podskal odnoszących się do podstaw władzy. Wyniki: Na podstawie analizy skupień wyróżniono osoby podporządkowujące się przełożonemu ze względu na: wszystkie podstawy władzy (typowe dla 46% respondentów); szacunek dla profesjonalizmu przełożonego (34%) oraz formalne/obiektywne przyczyny (20%). Wnioski: Pracownicy różnią się w zakresie stylów podporządkowania się woli przełożonych. Przyczyny, dla których się podporządkowują, są kompilacją różnych motywów. Świadomość przełożonych na temat tego, co sprawia, że pracownicy wypełniają ich polecenia, jest warunkiem skutecznego kierowania ludźmi. Może to pomóc w motywowaniu ich nie tylko do pracy, ale także np. do podejmowania zachowań zdrowotnych. Med. Pr. 2015;66(5):605–614
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top