Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Rzadkie choroby układu krążenia w kontekście opieki profilaktycznej nad pracownikiem
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Łódź, Poland (Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej / Intensive Cardiac Therapy Clinic)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii / Department of Occupational Diseases and Toxicology)
 
 
Autor do korespondencji
Agata Salska   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(6):847-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy obserwuje się korzystną tendencję zmniejszania chorobowości i umieralności z powodu chorób układu krążenia. Nadal jednak są one jednym z najistotniejszych problemów zdrowotnych w populacji polskiej i europejskiej. Nie tylko bowiem stanowią przyczynę blisko połowy zgonów (w tym przedwczesnych), ale wpływają także na jakość życia pod względem zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym poprzez ograniczanie możliwości podjęcia i/lub kontynuowania pracy zawodowej. Choroby układu krążenia coraz częściej dotyczą osób młodych i aktywnych zawodowo, których aktywność zawodowa, organizacja pracy oraz narażenie na szkodliwe i uciążliwe warunki środowiska pracy mogą z kolei istotnie wpływać na rozwój i przebieg chorób układu krążenia. Celem pracy jest prezentacja opublikowanych danych dotyczących związku rzadszych chorób i patologii układu krążenia z pracą zawodową, a także tych chorób i patologii, których związek z wykonywanym zawodem nie został udokumentowany w sposób pewny, ale które mogą mieć znaczenie w ochronie zdrowia osób pracujących. Omówiono m.in. kardiomiopatię tako-tsubo, tętniaka aorty, rozwarstwienie aorty, tamponadę osierdzia, zespół Brugadów i nagłą śmierć sercową. Oprócz tego w artykule zasygnalizowano nowe zagadnienia, pojawiające się wraz z rozwojem nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych w kardiologii, takie jak postępowanie z osobami z wszczepionym kardiostymulatorem oraz użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Powyższe zagadnienia zostały przedstawione w kontekście ich związku z pracą zawodową pacjentów, z uwzględnieniem możliwych do podjęcia działań w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikiem. Med. Pr. 2014;65(6):847–856
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top