Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wiedzy lekarzy na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pochodzenia zawodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases)
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Oddział Pneumonologii i Alergologii / Department of Pneumonology and Allergy)
 
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii Środowiskowej / Department of Environmental Epidemiology)
 
4
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Dział Zarządzania Projektami, Innowacji i Wdrożeń / Department of Projects’ Management, Innovation and Implementation)
 
 
Autor do korespondencji
Marta Wiszniewska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Oddział Chorób Zawodowych, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2016;67(3):375-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) może być wywołana warunkami środowiska pracy. Według szacunkowych danych 10–20% wszystkich przypadków POChP ma związek z zawodowym narażeniem na pyły i gazy drażniące. Jednocześnie w 2014 r. w Polsce rozpoznano jedynie 11 przypadków POChP pochodzenia zawodowego. Celem pracy była analiza zależności między niewielką liczbą rozpoznawanej POChP o etiologii zawodowej a wiedzą lekarzy na temat czynników etiologicznych choroby związanych z narażeniem zawodowym oraz znajomości procedur związanych ze zgłaszaniem podejrzenia choroby zawodowej. Materiał i metody: Badaniem ankietowym objęto 94 lekarzy pulmonologów losowo wybranych spośród 225 specjalistów chorób płuc zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Metodą badawczą była autorska anonimowa ankieta. Wyniki: Większość ankietowanych pulmonologów prawidłowo określiło środowiskowe czynniki mogące wywoływać POChP, jednocześnie tylko 23,4% wskazało prawidłowo podstawowe czynniki pochodzenia zawodowego jako przyczynę POChP. Jedynie 58,5% pulmonologów zawsze pyta pacjentów z POChP o wykonywany zawód, a 60,6% z nich nie miało wiedzy na temat procedur związanych ze zgłaszaniem podejrzenia choroby zawodowej. Wnioski: Lekarze mają niepełną znajomość czynników zawodowych mogących wywoływać POChP, nie zawsze pytają chorych na POChP o wykonywany zawód i związek dolegliwości z wykonywaną pracą, a także nie znają regulacji prawnych dotyczących prawidłowego skierowania pacjenta z podejrzeniem choroby zawodowej do jednostki orzeczniczej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę zwiększania wiedzy lekarzy w zakresie zagadnień związanych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc pochodzenia zawodowego. Med. Pr. 2016;67(3):375–384
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top