Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracującymi – kwalifikacja udaru mózgu jako wypadku przy pracy. Potrzeba prowadzenia prewencji wtórnej u osób powracających do pracy po ostrych incydentach mózgowo-naczyniowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii Środowiskowej / Department of Environmental Epidemiology)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii / Departament of Occupational Diseases and Toxicology)
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Marcinkiewicz   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Epidemiologii Środowiskowej, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(4):595-9
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zakwalifikowanie ostrego incydentu naczyniowego, zarówno zawału serca, jak i udaru mózgu, jako wypadku przy pracy, stwarza trudności nie tylko zespołom powypadkowym, ale także konsultującym zdarzenie lekarzom sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracownikami, biegłym wydającym opinie sądowo-lekarskie czy w końcu sądom pracy i ubezpieczeń społecznych. W artykule przedstawiono przypadek 41-letniej pracownicy administracyjno-biurowej, która w zakresie czynności zawodowych miała obsługę klientów i przyjmując agresywnego interesanta, doznała silnego stresu. W jego konsekwencji pojawiły się objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (ból głowy, zaburzenia mowy), a w trakcie hospitalizacji rozpoznano niedokrwienny udar mózgu z ustępującą afazją mieszaną. W badaniu rezonansu magnetycznego głowy uwidoczniono podostre zmiany niedokrwienne. Zespół powypadkowy pracodawcy ustalił okoliczności wypadku przy pracy i w konsekwencji uznał, że zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych był wypadkiem przy pracy, ponieważ było to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz (udar), które miało związek z pracą. Jako jego przyczynę wskazano silny stres i napięcie nerwowe spowodowane zaistniałą sytuacją podczas obsługi klienta. Po 5 miesiącach, podczas badań kontrolnych pacjentka uzyskała orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na swoim stanowisku, dzięki czemu mogła wrócić do pracy. Należy zwrócić uwagę, że badania kontrolne u osób powracających do pracy po udarze mózgu powinny obejmować: po pierwsze, holistyczną ocenę predyspozycji zdrowotnych do wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych, a po drugie, edukację zdrowotną w miejscu pracy, ukierunkowaną na prewencję wtórną dotyczącą ograniczania czynników ryzyka powikłań chorób sercowo-naczyniowych. Med. Pr. 2015;66(4):595–599
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top