PRACA ORYGINALNA
Występowanie bakterii z rodzaju legionella w wodzie technologicznej oraz badania ogólnej liczby bakterii i grzybów w powietrzu na stanowiskach pracy, na których generowany jest aerozol wodny
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny / National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warszawa, Poland (Zakład Higieny Środowiska / Department of Environmental Hygiene)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bożena Krogulska   

Zakład Higieny Środowiska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 01-791 Warszawa
 
Med Pr 2014;65(3):325–334
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody i powietrza oraz ocena warunków sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów, w tym pałeczek Legionella, w urządzeniach technologicznych. Materiał i metody: Badania mikrobiologiczne wody i powietrza przeprowadzono w 8 zakładach mechanicznej obróbki szkła. Łącznie pobrano 81 próbekwody z urządzeń wytwarzających aerozol wodny na stanowiskach pracy. W próbkach wody oznaczano pałeczki Legionella według PN-EN ISO 11731-2:2008E oraz ogólną liczbę mikroorganizmów według PN-EN ISO 6222:2004P. W próbkach powietrza, pobieranych metodą zderzeniową, oznaczano ogólną liczbę bakterii i grzybów. Wyniki: Badania wody technologicznej wykazały obecność pałeczek Legionella w 27,2% pobranych próbek wody. Bakterie te były obecne w próbkach wody pobranych zarówno z otwartych, jak i zamkniętych zbiorników wody technologicznej, a ich liczba wynosiła od 10 jtk/100 ml do 2,9×104 jtk/100 ml. Liczba towarzyszących im innych bakterii przekraczała 103 jtk/ml. We wszystkich próbkach Legionella-pozytywnych wyizolowane szczepy bakterii oznaczono, jako L. pneumophila sg 2-14. W 5 z 8 zakładów zaobserwowano wzrost ogólnej liczby bakterii i grzybów w powietrzu badanym w bezpośredniej bliskości źródła aerozolu. Wnioski: Zanieczyszczona mikrobiologicznie woda technologiczna, szczególnie bakteriami z rodzaju Legionella, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia pracowników obsługujących urządzenia wytwarzające aerozol wodny. W celu obniżenia ryzyka infekcji wśród narażonych pracowników należy wprowadzić monitoring jakości wody technologicznej oraz procedury czyszczenia i dezynfekcji urządzeń generujących aerozol. Med. Pr. 2014;65(3):325–334
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893