Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości stosowanego w magnetoterapii na zawartość interleukiny 6 (IL-6) w sercu i mózgu szczura
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi / The Academy of Business Administration and Health Sciences, Łódź, Poland
 
2
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji / Provincial Complex of Health Care Units, Center of Lung Diseases and Rehabilitation, Łódź, Poland
 
3
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej / Department of Pharmacy, Department of Applied Pharmacy)
 
4
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Fizjologii Krążenia, Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej / Department of Cardiovascular Physiology, Chair of Experimental and Clinical Physiology)
 
5
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu / College of Cosmetology and Health Sciences, Łódź, Poland
 
 
Data publikacji online: 11-05-2017
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Ciejka   

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2017;68(4):517–523
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Na działanie pól magnetycznych narażona jest coraz większa populacja ludzka. Wynika to zarówno z postępu technicznego i gospodarczego, jak i rozwoju nauk medycznych. Dlatego ważne jest dokładne poznanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie mechanizmów oddziaływania pola magnetycznego na organizmy żywe, dotyczy to zdrowia osób eksponowanych, narażonych na ich działanie. Celem pracy było zbadanie wpływu pola magnetycznego skrajnie niskiej częstotliwości (extremely low frequency magnetic field – ELFMF) na stężenie interleukiny 6 (IL-6) w sercu i mózgu szczura. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiły szczury (Sprague-Dawley) podzielone na 3 grupy badawcze: I grupa – kontrolna, bez działania pola magnetycznego; II grupa – poddana działaniu bipolarnego, prostokątnego pola magnetycznego o częstotliwości 40 Hz i indukcji międzyszczytowej 7 mT, czas ekspozycji – 30 min/dzień przez 2 tygodnie; III grupa – poddana działaniu bipolarnego, prostokątnego pola magnetycznego o częstotliwości 40 Hz i indukcji międzyszczytowej 7 mT, czas ekspozycji – 60 min/dzień przez 2 tygodnie. U zwierząt oznaczono stężenia IL-6 po zakończeniu ekspozycji na pole magnetyczne. Wyniki: Ekspozycja szczurów w ELFMF o parametrach: częstotliwość 40 Hz, indukcja międzyszczytowa 7 mT, przez 30 min/dzień przez 2 tygodnie spowodowała istotny statystycznie wzrost stężenia IL-6 w sercach w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,05) i nieistotne statystycznie obniżenie stężeń IL-6 w mózgach. Pole magnetyczne stosowane przez 60 min powodowało nieistotny statystycznie wzrost stężeń IL-6 w sercach w porównaniu z grupą kontrolną i istotne statystycznie obniżenie stężeń IL-6 w mózgach (p < 0,05). Wnioski: Wpływ pola magnetycznego na stan zapalny w organizmie jest różny w zależności od czasu oddziaływania pola magnetycznego oraz tkanek czy komórek, na które działa. Med. Pr. 2017;68(4):517–523
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893