0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Tłumienie hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 10–16 kHz przez wkładki przeciwhałasowe

Emil Kozłowski 1  ,  
 
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
Med Pr 2018;69(4):395–402
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Celem badań było określenie tłumienia hałasu ultradźwiękowego o częstotliwościach środkowych z zakresu 10–16 kHz przez wkładki przeciwhałasowe. Materiał i metody: Wykonano pomiary tłumienia wkładek przeciwhałasowych w pasmach 1/3-oktawowych dla częstotliwości środkowych z zakresu 10–16 kHz z użyciem metody REAT (real-ear attenuation at threshold) polegającej na pomiarach progów słyszenia z udziałem osób. Badania przeprowadzono dla 29 modeli powszechnie stosowanych w przemyśle wkładek przeciwhałasowych różnych producentów, w tym dla 13 modeli wkładek piankowych, 10 skrzydełkowych, 5 ze sprężyną dociskową i dla 1 modelu ze trzpieniem. Wyniki: Tłumienie wkładek przeciwhałasowych wynosiło 12,9–33,2 dB dla pasma 1/3-oktawowego o częstotliwości środkowej 10 kHz, 22,8–35,2 dB dla pasma 12,5 kHz i 29,5–37,2 dB dla pasma 16 kHz. W zakresie częstotliwości 10–16 kHz tłumienie wkładek przeciwhałasowych przyjmowało większe wartości (istotne statystycznie) w przypadku wkładek piankowych niż wkładek skrzydełkowych (p = 0,0003 vs p = 0,0006) czy wkładek ze sprężyną dociskową (p = 0,0002 vs p = 0,04). Wnioski: Wyniki badań wykazały brak jednorodnego związku między tłumieniem dźwięku w zakresie częstotliwości 10–16 kHz a katalogowym parametrem H (tłumieniem wysokoczęstotliwościowym) wkładek przeciwhałasowych. W związku z tym nie ma możliwości prostego wyznaczania tłumienia hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 10–16 kHz, np. wykorzystując dane dotyczące tłumienia dźwięku dla standardowo rozpatrywanego zakresu częstotliwości (do 8 kHz). Med. Pr. 2018;69(4):395–402
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Emil Kozłowski   
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893