Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Skutki zdrowotne środowiskowej i zawodowej ekspozycji na glin
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej / Department of Biochemistry and Clinical Physiology)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Toksykologii / Toxicology Clinic)
3
Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Zakład Toksykologii Klinicznej / Department of Clinical Toxicology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Maria Rybakowska   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
Data publikacji online: 04-11-2019
 
Med Pr 2020;71(1):79–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca jest przeglądem literatury omawiającej skutki zdrowotne środowiskowej i zawodowej ekspozycji na glin (Al) i jego związki. Szczegółowo omówiono w niej źródła narażenia, drogi wchłaniania i metabolizm. Przedstawiono także rolę Al i jego związków w etiologii niektórych chorób związanych zarówno z narażeniem środowiskowym, jak i ekspozycją w środowisku pracy. Toksyczność Al najczęściej dotyczy układów nerwowego, kostnego, krwiotwórczego, moczowego i oddechowego. Zwiększony efekt działania aktywnych form tlenu może stymulować powstawanie złogów amyloidowych. W obrazie klinicznym wytapiaczy aluminium dominowały: ataksja, zaburzenia pamięci, upośledzenie myślenia abstrakcyjnego i stany depresyjne. Związki glinu powodują zaburzenia sprawności nie tylko psychicznej, ale również motorycznej. Med. Pr. 2020;71(1):79–88
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893