PRACA ORYGINALNA
Skala Płytkiej i Głębokiej Pracy Emocjonalnej (SPGPE) – adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii / Faculty of Educational Sciences, Institute of Psychology)
2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, Poland (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Pedagogiki i Psychologii / Faculty of Pedagogy and Arts,Institute of Pedagogy and Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maria Finogenow   

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
 
Med Pr 2015;66(3):359–371
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Artykuł prezentuje wyniki prac nad polską wersją zrewidowanej Emotional Labour Scale (ELS), narzędzia do pomiaru pracy emocjonalnej opracowanego przez Lee i Brotheridge. Skala pozwala mierzyć pracę głęboką oraz 2 aspekty pracy płytkiej (ukrywanie uczuć i udawanie emocji). Materiał i metody: Własności psychometryczne polskiej wersji, nazwanej Skalą Płytkiej i Głębokiej Pracy Emocjonalnej (SPGPE), poddano ocenie w badaniu wstępnym z udziałem 332 przedstawicieli różnych zawodów usługowych. Zweryfikowano strukturę czynnikową skali, jej rzetelność oraz trafność teoretyczną, analizując związki jej podskal z innymi miarami dotyczącymi funkcjonowania w środowisku pracy. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazały, że SPGPE charakteryzuje się dobrymi parametrami psychometrycznymi, porównywalnymi z wersją oryginalną. Zreplikowano 3-czynnikową strukturę narzędzia oraz potwierdzono jego zadowalającą zgodność wewnętrzną i trafność teoretyczną. Wnioski: Wstępne analizy pozwalają uznać SPGPE za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej. Med. Pr. 2015;66(3):359–371
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893