Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Profil psychologiczny pilotów samolotów pasażerskich – analiza temperamentu, agresji i skłonności do podejmowania ryzyka
 
Więcej
Ukryj
1
Aeroklub Nadwiślański, Lisie Kąty, Poland
2
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Instytut Psychologii / Institute of Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ryszard Makarowski   

Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Data publikacji online: 28-06-2017
 
Med Pr 2017;68(5):639–651
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Przez lata zakładano, że pilot zwiększa umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych wraz z ogólną liczbą godzin wylatanych samolotem. Wyniki badań wskazują, że problem jest bardziej złożony. Nie tylko doświadczenie, ale również m.in. temperament, ryzyko i agresja mogą wpływać na podejmowanie decyzji w sytuacji stresu. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 97 mężczyzn – pilotów samolotów pasażerskich, którzy latali na samolotach: ATR, Boeing, Airbus, Embraer i Saab. Grupę porównawczą stanowiło 127 absolwentów studiów technicznych (nielotniczych). W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Temperamentu PTS (Pavlovian Temperament Survey) Strelaua, Kwestionariusz Agresji Bussa i Perry’ego i Kwestionariusz SIRI (Stimulating-Instrumental Risk Inventory – Kwestionariusz Indywidualnego Stylu Postrzegania Ryzyka) Zaleśkiewicza, badający ryzyko stymulacyjne i ryzyko instrumentalne. Wyniki: Wykonane analizy doprowadziły do wyodrębnienia 3 grup pilotów: 1) silny typ układu nerwowego z tendencją do unikania ryzyka, 2) silny typ układu nerwowego z tendencją do podejmowania ryzyka, 3) relatywnie najsłabszy typ układu nerwowego z tendencją do zachowań agresywnych. Każdą grupę przeanalizowano pod kątem funkcjonowania w sytuacji zadaniowej, tj. w warunkach pilotowania samolotu pasażerskiego. Wnioski: Badania wykazały, że osoby z wysokim zapotrzebowaniem na stymulację w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu właściwego pobudzenia mogą świadomie lub nieświadomie dążyć do sytuacji nadmiernego i niepotrzebnego ryzyka. Wskazano na użyteczność uwzględniania w badaniach psychologicznych konstelacji zmiennych: temperament, ryzyko, agresja, jak też brania pod uwagę tych zmiennych w procedurach treningowych pilotów. Med. Pr. 2017;68(5):639–651
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893