PRACA ORYGINALNA
Postrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla satysfakcji z pracy podległych pracowników – weryfikacja modelu
Marcin Wnuk 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland (Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji / Institute of Psychology, Department of Work and Organizational Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Wnuk   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, ul. Szamarzewskiego 89AB, 60-568 Poznań
Data publikacji online: 26-06-2019
 
Med Pr 2019;70(4):475–486
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Postrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego istotnie wpływa na dobrostan pracowników. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie mechanizmów wpływu zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego postrzeganego wsparcia otrzymywanego od przełożonego (perceived supervisor support − PSS) na satysfakcję z pracy pracowników i sprawdzenie moderacyjnej roli tej zmiennej dla relacji między stresem a równowagą praca−życie, lojalnością oraz wdzięcznością wobec organizacji i satysfakcją z pracy. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 455 pracowników 1 organizacji. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę postrzeganego wsparcia przełożonego, Skalę wdzięczności wobec organizacji, Skalę lojalności organizacyjnej, Kwestionariusz postrzeganego stresu w pracy, Skalę satysfakcji z równowagi praca−życie oraz 1-pytaniową miarę dotyczącą satysfakcji z pracy. Wyniki: Wdzięczność wobec organizacji, równowaga praca−życie i poziom odczuwanego stresu pośredniczyły częściowo między PSS a satysfakcją z pracy. Stres wpływał na satysfakcję z pracy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (poprzez wdzięczność organizacyjną oraz równowagę praca−życie). Dodatkowo PSS było moderatorem relacji między stresem a wdzięcznością wobec organizacji, lojalnością organizacyjną, równowagą praca−życie i satysfakcją z pracy. Wnioski: Potwierdzono rolę wymiany przełożony−podwładny w satysfakcji z pracy pracowników badanej organizacji. Zidentyfikowano mechanizmy zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu PSS na satysfakcję z pracy. Potwierdzono moderacyjną rolę PSS w relacji między stresem a wdzięcznością i lojalnością organizacyjną, równowagą praca–życie oraz satysfakcją z pracy. Med. Pr. 2019;70(4):475–486
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893