PRACA ORYGINALNA
Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym
Carla Viegas 1, 2  
,  
Tiago Faria 1
,  
Raquel Sabino 1, 3
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Polytechnic Institute of Lisbon, Lisbon, Portugal (Environment and Health Research Group, Lisbon School of Health Technology)
2
New University of Lisbon, Lisbon, Portugal (Centro de Investigação em Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública)
3
National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge, Lisbon, Portugal (Mycology Laboratory)
4
University of Lisbon, Lisbon, Portugal (Institute of Molecular Medicine, Faculty of Medicine)
 
Med Pr 2016;67(2):143–154
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Dotychczas opublikowano bardzo mało wyników badań dotyczących narażenia na grzyby i cząstki stałe (particulate matter – PM) w przemyśle paszowym, mimo że te zanieczyszczenia mogą być istotną przyczyną zaburzeń zdrowia u pracowników. Celem badania było określenie narażenia na grzyby i pył w jednym z portugalskich zakładów produkujących paszę dla zwierząt hodowlanych. Materiał i metody: Próbki pobrane z powietrza i powierzchni w pomieszczeniach zakładu poddano obserwacji makro- i mikroskopowej. Z powietrza pobrano również dodatkowe próbki w celu amplifikacji genów kompleksów Aspergillus fumigatus i Aspergillus flavus, a także Stachybotrys chartarum, z zastosowaniem ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (polymerase chain reaction – PCR) w czasie rzeczywistym. Określono też stężenie masowe cząstek (particle mass concentration – PMC) w 5 rozmiarach (PM0.5, PM1, PM2.5, PM5, PM10) i stężenie liczbowe cząstek (particle number concentration – PNC) w 6 średnicach (0,3 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2,5 μm, 5 μm i 10 μm). Wyniki: W powietrzu zakładu najczęściej występowały gatunki z kompleksu Aspergillus fumigatus (46,6%), a na powierzchniach w zakładzie – grzyby z rodzaju Penicillium (32%). Spośród 3 wybranych do PCR gatunków grzybów w próbkach wykryto jedynie DNA z kompleksu A. fumigatus. W próbkach pyłu najliczniejsze były cząstki o mniejszych rozmiarach, które mogą docierać do głębokich rejonów układu oddechowego i wywoływać nie tylko objawy miejscowe, ale również ogólnoustrojowe. Wnioski: Konieczne są kolejne badania w celu oceny rzeczywistych skutków zdrowotnych łącznego narażenia na grzyby i pył. Med. Pr. 2016;67(2):143–154
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Carla Viegas   
Polytechnic Institute of Lisbon, Lisbon School of Health Technology, Environment and Health Research Group, Av. D. João II, Lote 4.69.01, 1990-090 Lisbon, Portugal
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893