Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Polytechnic Institute of Lisbon, Lisbon, Portugal (Environment and Health Research Group, Lisbon School of Health Technology)
2
New University of Lisbon, Lisbon, Portugal (Centro de Investigação em Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública)
3
National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge, Lisbon, Portugal (Mycology Laboratory)
4
University of Lisbon, Lisbon, Portugal (Institute of Molecular Medicine, Faculty of Medicine)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Carla Viegas   

Polytechnic Institute of Lisbon, Lisbon School of Health Technology, Environment and Health Research Group, Av. D. João II, Lote 4.69.01, 1990-090 Lisbon, Portugal
 
Med Pr 2016;67(2):143–154
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Dotychczas opublikowano bardzo mało wyników badań dotyczących narażenia na grzyby i cząstki stałe (particulate matter – PM) w przemyśle paszowym, mimo że te zanieczyszczenia mogą być istotną przyczyną zaburzeń zdrowia u pracowników. Celem badania było określenie narażenia na grzyby i pył w jednym z portugalskich zakładów produkujących paszę dla zwierząt hodowlanych. Materiał i metody: Próbki pobrane z powietrza i powierzchni w pomieszczeniach zakładu poddano obserwacji makro- i mikroskopowej. Z powietrza pobrano również dodatkowe próbki w celu amplifikacji genów kompleksów Aspergillus fumigatus i Aspergillus flavus, a także Stachybotrys chartarum, z zastosowaniem ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (polymerase chain reaction – PCR) w czasie rzeczywistym. Określono też stężenie masowe cząstek (particle mass concentration – PMC) w 5 rozmiarach (PM0.5, PM1, PM2.5, PM5, PM10) i stężenie liczbowe cząstek (particle number concentration – PNC) w 6 średnicach (0,3 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2,5 μm, 5 μm i 10 μm). Wyniki: W powietrzu zakładu najczęściej występowały gatunki z kompleksu Aspergillus fumigatus (46,6%), a na powierzchniach w zakładzie – grzyby z rodzaju Penicillium (32%). Spośród 3 wybranych do PCR gatunków grzybów w próbkach wykryto jedynie DNA z kompleksu A. fumigatus. W próbkach pyłu najliczniejsze były cząstki o mniejszych rozmiarach, które mogą docierać do głębokich rejonów układu oddechowego i wywoływać nie tylko objawy miejscowe, ale również ogólnoustrojowe. Wnioski: Konieczne są kolejne badania w celu oceny rzeczywistych skutków zdrowotnych łącznego narażenia na grzyby i pył. Med. Pr. 2016;67(2):143–154
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893