Kup czasopismo
PRACA POGLĄDOWA
Niebezpieczne substancje chemiczne – narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Chemicznych Pyłowych i Biologicznych / Department of Chemical, Aerosol and Biological Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Dobrzyńska   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych Pyłowych i Biologicznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
Med Pr 2014;65(5):683–692
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ocena ryzyka związanego z narażeniem na substancje chemiczne w środowisku pracy jest zadaniem, które nadal sprawia pracodawcom wiele trudności. Jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku tego typu zagrożeń, a także związanych z tym strat materialnych pracodawcy powinno być motywacją do poszukiwania skutecznych rozwiązań, które pozwalałyby pracodawcy ocenić ryzyko i poprzez zastosowanie właściwej profilaktyki ograniczyć je do dopuszczalnego poziomu. W artykule przedstawiono przykładowe narzędzia wspomagające pracodawcę w ocenie ryzyka zawodowego związanego z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy. Podano przykłady poradników, podręczników, list kontrolnych i różnych narzędzi interaktywnych z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, jak również krajów poza Unią i organizacji międzynarodowych. Narzędzia te opracowano w celu spełnienia wymogów prawodawstwa unijnego i polskiego. Pozwalają one wstępnie oszacować ryzyko chemiczne oraz na tej podstawie podjąć dalsze kroki zmierzające do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Med. Pr. 2014;65(5):683–692
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893