Kup czasopismo
PL EN
Najczęściej cytowane 2022
 
Najczęściej cytowane artykuły w 2022 r. z dwóch poprzednich lat

1. Air disinfection procedures in the dental office during the COVID-19 pandemic
Monika Tysiąc-Miśta, Agnieszka Dubiel, Karolina Brzoza, Martyna Burek, Karolina Pałkiewicz
2. Oral cavity status of long-term hemodialized patients vs. their socio-economic status
Agata Trzcionka, Henryk Twardawa, Katarzyna Mocny-Pachońska, Marta Tanasiewicz
3. Epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce i wybranych krajach europejskich – stanowisko polskiej grupy ekspertów
Ernest Kuchar, Joanna Zajkowska, Robert Flisiak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Magdalena Rosińska, Leszek Szenborn, Paweł Wdówik, Jolanta Walusiak-Skorupa
4. Occupational exposure to antineoplastic drugs in hospital environments: potential risk associated with contact with cyclophosphamide- and ifosfamide-contaminated surfaces
Nicola Mucci, Stefano Dugheri, Andrea Farioli, Giacomo Garzaro, Venerando Rapisarda, Marcello Campagna, Alessandro Bonari, Giulio Arcangeli
5. Zasoby i działalność jednostek służby medycyny pracy w Polsce: analiza obligatoryjnej sprawozdawczości za lata 2014–2018
Andrzej Marcinkiewicz
6. Nowe-stare metody redukcji i monitoringu narażenia na promieniowanie rentgenowskie w środowisku zabiegowym
Mateusz Michał Mirowski
7. Konflikty praca−rodzina i rodzina−praca a zdrowie: ochronna rola zaangażowania i zadowolenia z pracy
Anna M. Zalewska
8. Nurses’ turnover intention a comparative study between Iran and Poland
Zahra Nikkhah-Farkhani, Andrzej Piotrowski
9. Obciążenie pracą i radzenie sobie ze stresem a stan zdrowia pracowników systemu państwowego ratownictwa medycznego w kontekście work–life balance
Paweł Rasmus, Weronika Marcinkowska, Nikodem Cieleban, Anna Lipert
10. Telemedical Maritime Assistance Service at the University Center of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia. The analysis of 6 years of activity
Joanna Szafran-Dobrowolska, Marcin Renke, Wojciech Wołyniec

Na podstawie Web of Science
 

„MEDYCYNA PRACY” bez opłaty wstępnej – nowa opcja

Autorom, którzy złożą artykuł od 1 stycznia 2022 r. (do odwołania), proponujemy do wyboru jeden z dwóch sposobów wnoszenia opłat:
tylko opłata redakcyjna (3800 zł) – płatna po zaakceptowaniu artykułu do publikacji
lub
standardowy (opłata wstępna i redakcyjna) – zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Warunki
złożenie artykułu od 1 stycznia 2022 (do odwołania),
notatka „bez opłaty wstępnej” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie”: https://www.editorialsystem.com/medpr),
artykuł przygotowany zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Promocje nie łączą się.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893