Kup czasopismo
PL EN
Najczęściej cytowane 2020
 
Najczęściej cytowane artykuły w 2020 r. z dwóch poprzednich lat

1. Analytical strategies for assessing occupational exposure to antineoplastic drugs in healthcare workplaces
Stefano Dugheri, Alessandro Bonari, Ilenia Pompilio, Pierpaolo Boccalon, Daniela Tognoni, Michele Cecchi, Massimo Ughi, Nicola Mucci, Giulio Arcangeli
2. Choroby zawodowe w Polsce w 2016 roku
Beata Świątkowska, Wojciech Hanke
3. Wybrane cechy osobowości funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jako predyktory elastyczności w radzeniu sobie ze stresem
Ewa Stępka-Tykwińska, Małgorzata Anna Basińska, Michalina Sołtys, Anna Piórowska
4. Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. – rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności
Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska
5. Prewencja dysfunkcji ze strony układu mięśniowo-szkieletowego na przykładzie realizacji programu Profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego
Matylda Sierakowska, Halina Doroszkiewicz, Dorota Kondzior, Krystyna Klimaszewska, Zofia Jemieljańczuk, Cecylia Dolińska
6. Pole elektromagnetyczne w środowisku – metody szacowania i monitoring
Paweł Bieńkowski, Joanna Podlaska, Bartłomiej Zubrzak
7. Poczucie zagrożenia a stres − mediująca rola więzi społecznych w miejscu pracy na przykładzie zawodu ratownika górniczego
Marta Stasiła-Sieradzka, Elżbieta Turska
8. Biologiczne znaczenie chromu III dla organizmu człowieka
Anna Piotrowska, Wanda Pilch, Łukasz Tota, Gabriel Nowak
9. Związek stężenia drobnego pyłu PM2,5 zawartego w powietrzu atmosferycznym podczas epizodu smogowego z dobowymi zaostrzeniami chorób układu oddechowego w populacji województwa śląskiego
Małgorzata Kowalska, Jan Eugeniusz Zejda
10. The association between night shift work and nutrition patterns among nurses: a literature review
Beata Pepłońska, Paulina Nowak, Elżbieta Trafalska
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893