Najczęściej cytowane 2019
 
Najczęściej cytowane artykuły w 2019 r. z dwóch poprzednich lat

1. Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – questionnaire survey among emergency physicians and nurses
Ivana M. Ilić, Mirjana Ž. Arandjelović, Jovica M. Jovanović, Milkica M. Nešić
2. Personal and occupational risk factors for carpal tunnel syndrome in meat processing industry workers in Northern Italy
Matteo Riccò, Carlo Signorelli
3. Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards
Anna Różańska, Dorota Romaniszyn, Agnieszka Chmielarczyk, Małgorzata Bulanda
4. Aspekty higieniczne i prawne oceny narażenia zawodowego na cytostatyki
Małgorzata Kupczewska-Dobecka, Anna Pałaszewska-Tkacz, Sławomir Czerczak, Katarzyna Konieczko
5. Nierówności społeczno-ekonomiczne w umieralności mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym z powodu ogółu przyczyn w roku 2002 i 2011
Małgorzata Pikala, Irena Maniecka-Bryła
6. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases
Sanja Bijelović, Nataša Dragić, Milorad Bijelović, Mila Kovačević, Marija Jevtić, Olivera Ninkovic Mrđenovački
7. Tetrabromobisfenol A – toksyczność, narażenie środowiskowe i zawodowe
Monika Jarosiewicz, Bożena Bukowska
8. Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej a nasilenie stresu
Agata Chudzicka-Czupała, Marta Stasiła-Sieradzka, Małgorzata Dobrowolska, Agnieszka Kułakowska
9. Występowanie zakażeń HBV, HCV i HIV wśród personelu więziennego w świetle zawodowych czynników ryzyka
Maria Gańczak, Zbigniew Szych
10. Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe – analiza porównawcza pracy nauczycieli i pracowników sektora usług komercyjnych
Agnieszka Springer, Karolina Oleksa


Opracowano na podstawie Web of Science, Thomson Reuters
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893