Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Makulopatia Valsalvy u pracownika medycznego wykonującego pracę w komorze hiperbarycznej – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach / Provincial Occupational Health Center in Katowice, Sosnowiec, Poland (Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny Poradni Chorób Zawodowych w Sosnowcu / Consulting and Diagnostic Departament in Sosnowiec)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tatiana Dziedzic   

Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Staszica 44a, 41-200 Sosnowiec
 
Med Pr 2013;64(3):455–459
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono wpływ podwyższonego ciśnienia atmosferycznego (kompresji i dekompresji w komorze hiperbarycznej) na organizm ludzki, w szczególności na narząd wzroku. Przedstawiono dość rzadki przypadek bezbolesnej utraty widzenia związany z wylewem siatkówkowym i następowym bliznowaceniem u osoby wykonującej próbę Valsalvy podczas pracy w komorze hiperbarycznej. Zmianę określono z dużym prawdopodobieństwem jako następstwo makulopatii Valsalvy. Przypadek analizowano – na wniosek pacjentki – po około 6 latach od wystąpienia choroby pod kątem istnienia lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej narządu wzroku. Med. Pr. 2013;64(3):455–459
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893