0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
LIST DO REDAKCJI
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Fundacja 4-COT - wsparcie rozwoju nauki polskiej

 
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych / Clinic of Occupational Diseases and Toxicology, Department of Occupational Diseases)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Ochrony Radiologicznej, Pracownia Oceny Narażenia Populacji / Department of Radiological Protection, Population Risk Assessment Laboratory)
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących / Workers Health Protection Center)
4
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Dyrektor Instytutu / Head of Institute)
Med Pr 2014;65(4):567–569
DZIEDZINY:
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Agnieszka Anna Lipińska-Ojrzanowska   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893