LETTER TO THE EDITOR
The 4-COT foundation support in the development of Polish science
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych / Clinic of Occupational Diseases and Toxicology, Department of Occupational Diseases)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Ochrony Radiologicznej, Pracownia Oceny Narażenia Populacji / Department of Radiological Protection, Population Risk Assessment Laboratory)
 
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących / Workers Health Protection Center)
 
4
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Dyrektor Instytutu / Head of Institute)
 
 
Corresponding author
Agnieszka Anna Lipińska-Ojrzanowska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(4):567-9
 
TOPICS
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top