PRACA KAZUISTYCZNA
Czy środki znieczulające mogą wywołać sklerodermię? Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy (Department of Public Health)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Nicola Magnavita   

Università Cattolica del Sacro Cuore, Department of Public Health, Largo Gemelli 8, 00168 Rome, Italy
 
Med Pr 2016;67(4):557–560
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Narażenie zawodowe na rozpuszczalniki jest związane z ryzykiem wystąpienia sklerodermii. Celem pracy było zbadanie, czy narażenie zawodowe na środki znieczulające również może wywołać tę chorobę. W artykule przedstawiono przypadek sklerodermii u lekarki anestezjologa, która była narażona na wysokie dawki środków znieczulających na sali operacyjnej. Opublikowane dotąd opisy przypadków nie pozwalają jednoznacznie powiązać narażenia zawodowego na środki znieczulające z wystąpieniem sklerodermii. Ze względu na niewielką liczbę pracowników narażonych na te środki powinny być raportowane wszystkie przypadki wystąpienia sklerodermii w celu określenia stopnia ryzyka zawodowego u anestezjologów. Med. Pr. 2016;67(4):557–560
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893