Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Badania prawidłowego umieszczania wkładek przeciwhałasowych w przewodzie słuchowym z użyciem przenośnego urządzenia
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warsaw, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Emil Kozłowski   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Data publikacji online: 16-09-2021
 
Med Pr 2021;72(5):521–528
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badań było przeprowadzenie oceny poprawności umieszczania wkładek przeciwhałasowych w przewodzie słuchowym przez osoby dysponujące różną wiedzą w tym zakresie. Stosowanie ochronników słuchu prowadzi do obniżenia ryzyka uszkodzenia słuchu, co wpisuje się w zagadnienia inżynierii środowiska. Materiał i metody: Przeprowadzono pomiary tłumienia dźwięku wkładek przeciwhałasowych z udziałem 21 osób bez doświadczenia w ich stosowaniu. Pomiary powtórzono po zapoznaniu się badanych z instrukcją użytkowania wkładek, a następnie po przeszkoleniu w ich poprawnym umieszczaniu w przewodzie słuchowym. Badania przeprowadzono za pomocą nowo opracowanego przenośnego urządzenia służącego do szybkiego pomiaru tłumienia dźwięku. Wyniki: Zapoznanie się badanych z instrukcją użytkownika spowodowało, że wartość tłumienia dźwięku była większa o 6,7 dB i 3,3 dB, odpowiednio, dla częstotliwości 250 Hz i 4000 Hz w stosunku do pomiaru, podczas którego wkładki były umieszczane w przewodzie słuchowym bez jakichkolwiek wskazówek. Jeszcze większy wzrost tłumienia (odpowiednio, 9,2 dB i 5,4 dB) zaobserwowano, gdy badani przeszli szkolenie z poprawnego umieszczania wkładek. W większości przypadków zmiany tłumienia dźwięku w wyniku udzielania badanym wskazówek były istotne statystycznie. Wnioski: Osoby niemające żadnego doświadczenia w stosowaniu wkładek przeciwhałasowych mają znaczny problem z ich poprawnym umieszczaniem. Zapoznanie się z instrukcją użytkownika także tego nie gwarantuje. Dopiero szkolenie polegające na dokładnym pokazaniu, jak poprawnie umieszcza się wkładki, powoduje, że w większości przypadków badani potrafią zrobić. Med. Pr. 2021;72(5):521–528
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893