Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Ból pleców i szyi wśród nauczycieli szkół w Polsce i jego związek z aktywnością fizyczną
 
Więcej
Ukryj
1
The School of Administration / Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, Poland (Department of Physiotherapy / Wydział Fizjoterapii)
2
Silesian Medical University / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Poland (School of Health Sciences / Wydział Nauk o Zdrowiu)
3
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice, Poland (Department of Kinesitherapy and Special Methods of Physiotherapy / Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii)
4
The Academy of Business / Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, Poland
5
Silesian Medical University / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Poland (Department of Family Medicine / Wydział Medycyny Rodzinnej)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Pawel Linek   

The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Department of Kinesitherapy and Special Methods in Physiotherapy, Mikołowska 72B, 40-065 Katowice, Poland
 
Med Pr 2015;66(6):771–778
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Ból pleców to na całym świecie jedna z najczęściej spotykanych dolegliwości zdrowotnych w różnych populacjach pracowników. Celem badania była ocena występowania i nasilenia dolegliwości bólowych pleców wśród nauczycieli polskich szkół w powiązaniu z ich aktywnością fizyczną i zebranymi zmiennymi demograficznymi. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 998 czynnych zawodowo nauczycieli (840 kobiet, 158 mężczyzn) z południowej Polski. Wykorzystano następujące narzędzia psychometryczne: 1) do oceny niepełnosprawności z powodu bólu pleców – polską wersję wskaźnika niepełnosprawności Oswestry (Oswestry Disability Index – ODI) i szyjny indeks niepełnosprawności (Neck Disability Index – NDI), 2) do oceny aktywności fizycznej – subiektywną ocenę wykonywanej pracy (Subjective Experience of Work Load – SEWL) oraz autorski kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi zmiennych demograficznych i antropometrycznych. Wyniki: Nie wykazano zależności między wiekiem a NDI w grupie kobiet (r = 0,027), w przeciwieństwie do mężczyzn (r = 0,202; p ≤ 0,05). Różnice istotne statystycznie (p ≤ 0,05) uzyskano między zmiennymi: wiek i ODI (u kobiet: r = 0,219, u mężczyzn: r = 0,180). Nie wykazano istotności statystycznej między wskaźnikiem masy ciała (body mass index – BMI) a ODI ani między BMI a NDI. U kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa stwierdzono niski poziom aktywności fizycznej w czasie pracy, w trakcie uprawiania sportu i spędzania wolnego czasu, natomiast u mężczyzn nie odnotowano takiej zależności. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają, że ból pleców jest poważnym problemem wśród nauczycieli. Wiek jest czynnikiem prognostycznym, natomiast nie odnotowano związku między BMI a bólami kręgosłupa. Ograniczenie aktywności ruchowej wiąże się z częstszymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Istnieje potrzeba wdrażania wśród nauczycieli programu promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej. Med. Pr. 2015;66(6):771–778
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893