Kup czasopismo
PL EN
2018
 

Aleksandra Andysz (Polska)
Anna Antosik-Wójcińska (Polska)
Beata Basińska (Polska)
Róża Bazińska (Polska)
Dorota Bednarek (Polska)
Adam Biela (Polska)
Eleonora Bielawska-Batorowicz (Polska)      
Paweł Bieńkowski (Polska)
Bartosz Bilski (Polska)
Jan Bilski (Polska)
Andrzej Boczkowski (Polska)
Anna Boroń-Kaczmarska (Polska)
Alicja Bortkiewicz (Polska)
Sławomir Brzeźnicki (Polska)
Joanna Bugajska (Polska)
Maria Luisa Canals (Hiszpania)
Małgorzata Chrupała-Pniak (Polska)
Agata Chudzicka-Czupała (Polska)
Marcin Cybulski (Polska)
Marcin Cyprowski (Polska)
Joanna Czarnota-Bojarska (Polska)
Sławomir Czerczak (Polska)
Agnieszka Czerw (Polska)
Ewelina Czubacka (Polska)
Romuald Derbis (Polska)
Marek Dobecki (Polska)
Agata Drabek (Polska)
Małgorzata Fopka-Kowalczyk (Polska)
Elżbieta Gadzicka (Polska)
Andrzej Gamian (Polska)
Anna Garus-Pakowska (Polska)
Robbert Gobbens (Holandia)
Małgorzata Godala (Polska)
Dorota Godlewska-Werner (Polska)
Bożena Gorzkowicz (Polska)
Jolanta Gromadzińska (Polska)
Jacek Gronwald (Polska)
Wojciech Hanke (Polska)
Istvan Hernadi (Węgry)
Tomasz Holecki (Polska)
Irena Iskra-Golec (Polska)
Beata Janasik (Polska)
Elżbieta Jankowska (Polska)
Konrad Jankowski (Polska)
Anna Janocha (Polska)
Zbigniew Jóźwiak (Polska)
Joanna Jurewicz (Polska)
Dorota Kanafa-Chmielewska (Polska)
Lucyna Kapka-Skrzypczak (Polska)
Agata Kawalec (Polska)
Marta Kieć-Świerczyńska (Polska)     
Jarosław Kieliszek (Polska)
Krzysztof Klukowski (Polska)
Wiesław Konopka (Polska)
Elżbieta Korzeniowska (Polska)
Karolina Kossakowska (Polska)
Romuald Kotowski (Polska)
Joanna Kowalska (Polska)
Małgorzata Kowalska (Polska)
Małgorzata Kupczewska-Dobecka (Polska)     
Ewa Kułagowska (Polska)
Tarja Kvist (Finlandia)
Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska (Polska)     

Małgorzata Lipowska (Polska)
Danuta Lis (Polska)
Arne Lowden (Szwecja)
Elżbieta Łastowiecka-Moras (Polska)
Nicola Magnavita (Włochy)
Teresa Makowiec-Dąbrowska (Polska)
Piotr Mamcarz (Polska)
Jerzy Marcinkowski (Polska)
Dorota Merecz-Kot (Polska)
Dorota Molek-Winiarska (Polska)
Morawski Morawski (Polska)
Agnieszka Mościcka-Teske (Polska)
Ewa Niebudek-Bogusz (Polska)
Ewa Nowakowska-Świrta (Polska)
Jacek Nurzyński (Polska)
Dominika Ochnik (Polska)
Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska (Polska)
Krystyna Pawlas (Polska)
Natalia Pawlas (Polska)
Beata Pepłońska (Polska)
Barbara Piekarska (Polska)
Małgorzata Piotrowska (Polska)
Dariusz Pleban (Polska)
Piotr Politański (Polska)
Małgorzata Pośniak (Polska)
Jacek Pyżalski (Polska)
Marcin Renke (Polska)
Marta Roczniewska (Polska)
Tatiana Rongińska (Polska)
Marcin Rybacki (Polska)
Stanisław Skrzypek (Polska)
Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak (Polska)
Leszek Solecki (Polska)
Aleksander Stańczak (Polska)
Patrycja Stawiarska (Polska)
Patryk Stecz (Polska)
Katarzyna Sygit (Polska)
Anna Szabowska (Polska)
Franciszek Szatko (Polska)
Magdalena Ślazyk-Sobol (Polska)
Adam Tarnowski (Polska)
Elżbieta Turska (Polska)
Jolanta Walusiak-Skorupa (Polska)
Małgorzata Waszkowska (Polska)
Paweł Wdówik (Polska)
Magdalena Weber-Rajek (Polska)
Sylwia Wieder-Huszla (Polska)
Ewa Wilczek-Rużyczka (Polska)
Marta Wiszniewska (Polska)
Dorota Włodarczyk (Polska)
Agnieszka Wojtczuk-Turek (Polska)
Antoni Wontorczyk (Polska)
Adrian Wójcik (Polska)
Helena Wrona-Polańska (Polska)
Grzegorz Wudarzewski (Polska)
Marcin Wujczyk (Polska)
Magdalena Zadworna-Cieślak (Polska)
Anna Zalewska (Polska)
Ewa Zamysłowska-Szmytke (Polska)
Mariusz Zięba (Polska)
Lech Żukowski (Polska)
 

„MEDYCYNA PRACY” bez opłaty wstępnej – nowa opcja

Autorom, którzy złożą artykuł od 1 stycznia 2022 r. (do odwołania), proponujemy do wyboru jeden z dwóch sposobów wnoszenia opłat:
tylko opłata redakcyjna (3800 zł) – płatna po zaakceptowaniu artykułu do publikacji
lub
standardowy (opłata wstępna i redakcyjna) – zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Warunki
złożenie artykułu od 1 stycznia 2022 (do odwołania),
notatka „bez opłaty wstępnej” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie”: https://www.editorialsystem.com/medpr),
artykuł przygotowany zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Promocje nie łączą się.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893