Kup czasopismo
PL EN
2013
 

Halina Aniołczyk
Hanna Bednarek
Ingvar Bergdhal
Paweł Bieńkowski
Andrzej Boczkowski
Alicja Bortkiewicz
Marzenna Broszkiewicz
Marcin Cyprowski
Sławomir Czerczak
Leszek Czupryniak
Marek Dobecki
Anna Domeradzka-Kołodziej
Wojciech Drygas
Anna Dyląg
Jordi Escartín
Adrian Fuente
Jan Henryk Goch
Małgorzata Godala
Roman Goś
Rafał Górny
Jolanta Gromadzińska
Jan Gromiec
Beata Gutarowska
Wojciech Hanke
Stavros Hatzopoulos
Elżbieta Jankowska
Jarosław Kalinka
Marta Kieć-Świerczyńska
Elżbieta Korzeniowska
Anna Kozajda
Anna Krakowiak
Patrycja Krawczyk-Szulc
Małgorzata Kupczewska-Dobecka
Małgorzata Kurpesa
Lambros Lazuras
Jan Ludwicki
Anna Łuczak
Marta Makara-Studzińska
Teresa Makowiec-Dąbrowska
Dorota Merecz-Kot
Ewa Niebudek-Bogusz
Denisa Nikodemova
Jerzy Olszewski
Jurek Olszewski
Monika Orłowska-Majdak
Krzysztof Pachocki
Jacek W. Paluchowski
Józef Stefan Pastuszka

Alicja Pas-Wyroślak
Anna Paszkowska-Rogacz
Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska
Krystyna Pawlas
Beata Pepłońska
Branislav Petko
Małgorzata Pośniak
Krzysztof Puchalski
Jacek Pyżalski
Jana Rapuš-Pavel
Marcin Rybacki
Ragnar Rylander
Cecylia Sadowska-Snarska
Piotr Sakowski
Andrzej Sapota
Anna Skoczyńska
Wojciech Sobala
Maria Anna Staniszewska
Maria Dominika Staniszewska
Andrzej Starek
Lara Struelens
Marek Synder
Neonila Szeszenia-Dąbrowska
Jadwiga Szymańska
Wiesław Szymczak
Bartłomiej Świątczak
Waldemar Świętochowski
Jan Tatoń
Jan Terelak
Jimmy Walker
Jolanta Walusiak-Skorupa
Małgorzata Waszkowska
Ewa Wągrowska-Koski
Wojciech Wąsowicz
Maria Widerszal-Bazyl
Urszula Wilczyńska
Anna Wilmowska
Bożena Wiskirska-Woźnica
Marek Woźniewski
Justyna Zajdel
Anna Zalewska-Janowska
Marek Zmyślony
Dorota Żołnierczyk-Zreda
 
"MEDYCYNA PRACY" numer poświęcony tematyce COVID-19

Polsko- i angielskojęzyczne artykuły poświęcone tematyce COVID-19 przejdą przyspieszony proces recenzencki i zostaną objęte 20% zniżką dotyczącą opłaty redakcyjnej. Zaakceptowane prace zostaną opublikowane jako online first i zindeksowane w bazie PubMed oraz opublikowane w numerze czasopisma pod koniec 2021 r.

Zachęcamy do składania prac oryginalnych, przeglądowych, kazuistycznych oraz krótkich doniesień opisujących badania w dziedzinie zdrowia zawodowego i środowiskowego w aspekcie pandemii COVID-19. Opublikowane zostaną artykuły w dyscyplinach: zdrowie publiczne, epidemiologia, fizjologia, psychologia oraz nauki kliniczne. Za szczególnie znaczące zostaną uznane badania obserwacyjne dotyczące zagadnień wpływu pandemii na zdrowie pracowników takie jak: transmisja wirusa, zakażenia COVID-19 wśród różnych grup zawodowych, szczepienia pracowników oraz skuteczność środków i metod zapobiegawczych.

Warunki zniżki
– złożenie artykułu dotyczącego COVID-19 w okresie 10 maja – 15 lipca 2021,
– notatka „COVID-19 –20%” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie”: https://www.editorialsystem.com/medpr),
– artykuł przygotowany zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Promocje nie łączą się.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893