Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Rodzaj umowy o pracę a zdrowie i funkcjonowanie zawodowe pracowników – przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute,Warszawa, Poland (Zakład Ergonomii, Pracownia Psychologii Społecznej / Ergonomics Department, Laboratory of Social Psychology)
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Żołnierczyk-Zreda   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, Pracownia Psychologii Społecznej, ul. Czerniakowska 16, 00-801 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(4):565-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od ponad 2 dekad na świecie prowadzone są intensywne badania na temat różnych aspektów funkcjonowania pracowników zatrudnionych na umowach terminowych. Mimo że w Polsce występuje najwyższy w Europie odsetek takich pracowników, badania na temat tej grupy osób są w naszym kraju rzadkością. Celem artykułu był przegląd światowych badań dotyczących związku między rodzajem umowy o pracę a zdrowiem i funkcjonowaniem zawodowym pracowników. Podstawowym wnioskiem z przeglądu jest duża rozbieżność wyników dotyczących wyżej wymienionych zagadnień. Uważa się, że powodem tej rozbieżności może być heterogeniczność grupy „pracownicy tymczasowi”, różnice kulturowe i pokoleniowe, a także kontekst ekonomiczny, w którym prowadzone były badania. Jednym z podstawowych wskazań dla przyszłych badań jest zastosowanie kryterium zgodności rodzaju zatrudnienia (umowy o pracę) z osobistymi preferencjami pracownika, a także stosowanie bardziej skomplikowanych schematów badawczych. Med. Pr. 2015;66(4):565–573
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top