Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska / Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland (Wydział Elektroniki, Katedra Telekomunikacja i Teleinformatyki / Faculty of Electronics, Telecommunications and Teleinformatics Department)
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Cała   

Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Janiszewskiego 9, 50-370 Wrocław
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(5):701-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W artykule przedstawiono charakterystykę źródła pola elektromagnetycznego (PEM), jakim jest stacja bazowa (base station – BS) telefonii komórkowej. Opisano najczęściej spotykane konfiguracje systemowe wraz z ich budową i omówiono specyfikę promieniowanego PEM w zależności od sposobu dostępu do usług telekomunikacyjnych i parametrów transmisji radiowej. Poświęcono także uwagę antenom, jakie są montowane na masztach BS i podano ich typowe parametry. Materiał i metody: Analizie poddano wpływ poszczególnych składowych pola wieloczęstotliwościowego, jakie najczęściej jest spotykane w otoczeniu BS, na wypadkowe natężenie PEM mierzone za pomocą popularnych mierników szerokopasmowych. Przedstawiono przykładowe charakterystyki najczęściej spotykanych sond PEM i 2 scenariusze pomiarowe: w jednym źródłem PEM była wielosystemowa stacja bazowa z mikrofalowymi liniami radiowymi, w drugim – stacja bez linii radiowych. Wyniki: Przedstawiono metodę pomiaru wieloczęstotliwościowego PEM za pomocą 2 sond szerokopasmowych, która pozwala na znaczne zminimalizowanie niepewności pomiaru. Wzory i przekształcenia, za których pomocą można obliczyć rzeczywiste natężenie PEM w otoczeniu źródeł wieloczęstotliwościowych, zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych na specjalnym stanowisku wzorcowym wieloczęstotliwościowego PEM oraz w warunkach rzeczywistych – podczas wykonywania pomiaru istniejącej stacji bazowej z mikrofalowymi liniami radiowymi. Wnioski: Metodykę pomiaru natężenia PEM w otoczeniu stacji bazowych z mikrofalowymi liniami radiowymi zwalidowano w warunkach zarówno laboratoryjnych, jak i rzeczywistych, co pozwoliło w znacznym stopniu ograniczyć niepewność pomiaru tak specyficznego źródła PEM. Jest to najbardziej optymalne podejście do przeprowadzenia oceny ekspozycji na PEM w otoczeniu BS. Alternatywną metodą oceny jest metoda ostrożności (o znacznie większej niepewności pomiaru) i metoda wyłączenia jednego ze źródeł (o bardziej skomplikowanej procedurze pomiarowej). Med. Pr. 2015;66(5):701–712
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top